Frilanskampen inn på NJs Styrkeløft 2016Styremedlem og frilanser Kyrre Lien holder foredrag for de tillitsvalgte under NJ Styrkeløft. Foto: Toralf Sandaker.

Frilanskampen inn på NJs Styrkeløft 2016

Første helgen i desember ble NJ Styrkeløft arrangert, hvor vårt eget styremedlem Kyrre Lien i NJ Frilans manet til kamp for frilansrettighetene ovenfor de tillitsvalgte.

NJ Styrkeløft bestod av flere foredrag for de tillitsvalgte som kom fra alle landets hjørner. Her er noen av høydepunktene:

Frilanskampen:
Under parolen "Ikke la frilanserne knabbe jobben din - bli med i kampen for felles rettigheter!" utfordret styremedlem i NJ Frilans, Kyrre Lien, de tillitsvalgte under NJ Styrkeløft.

I Danmark har redaksjonsklubbene gått sammen med frilanserne for å kjempe frem en anstendig frilanslønn. De har innsett at om frilanserne underbetales står faste stillinger også i fare. (Les mer om NJ Frilans sin tur til Danmark her.)

Så Lien spurte salen hvor mye de tippet en fotograf tjente om vedkommende jobbet tilkalling i f.eks. Aftenposten eller NTB. 
 
De tillitsvalgte gjettet fra 190.000 og opp mot 600.000,- før skatt. Årslønna for fast ansatte i de to mediehusene ligger nå på drøye 600.000.
 

En fotofrilanser som jobber tilsvarende som en fast ansatt, og setter av penger til pensjon, sykepenger o.l. havner på 207.000,- i NJ sin kalkulator: http://www.njdata.no/fmi/webd/#NJtimepris
 

Mange i salen ble veldig overrasket over tallet og vi i NJ Frilans merker at det begynner å bli større bevissthet rundt lønnsgapet.

Temaet for foredraget var å bevisstgjøre de tillitsvalgte på at vi frilansere må stå sammen med klubbene for å få til en reell endring. Og om klubbene ikke blir med på lønnskampen, står de i fare for å miste jobbene sine de også. Det er klart at om en kan leie inn arbeidskraft til en tredjedel av prisen, er det lett å bli fristet til det om en er medieleder.


Pitchekurs ble også arrangert under NJ Styrkeløft:

Hvordan komme med en god pitch til en redaksjon: 

1) Ideen må være helt konkret, ikke "jeg vil skrive "noe om" fiskeri i Hammerfest."
2) Ta deg tid til å analysere publikasjonen, så du er sikker på at ideen treffer.
3) Redaksjonene trenger ofte innspill til faste spalter, fordi det er behov hver uke.

Dette er tre gode innspill Christina Skreiberg og Ann Iren Ødeby fikk til hvordan lage gode pitcher. De fikk plass på kurset til NJ Frilans som ble holdt i dag, hvor deltakerene fikk møte redaktører fra D2, Vi Menn, LO-Aktuelt og NITO Refleks.

–Vi har fått veldig konkrete tips fra redaktørene som hvordan vi kan selge inn sakene våre, forteller Christina Skreiberg.

NJ Frilans vurderer å holde nytt pitchekurs i 2017 da dette kurset var veldig populært, med 72 søkere til dette todagers-kurset.

Frilanskampen inn på NJs Styrkeløft 2016


Christina Skreiberg og Ann Iren Ødeby på pitchekurs. 


Oppsummering fra Ian O. Kjenne, leder av NJ Frilans: 

NJs Styrkeløft 2016 på Lillestrøm ble en fin anledning til å samles om å sikre frilansere og journalister bedre vilkår. Vi kan se at vi er mange med de samme eller liknende utfordringer i mediebransjen. Vi er nå i en tid med store nedskjæringer i mediebransjen og det er viktig å ta best mulig vare på hverandre. Blant flere mediebedrifter er TV2 er inne i en tøff nedbemanningsprosess, og det er viktig at den blir ryddig for alle. Frilanserne er ofte de første som opplever kuttene. Vi hører: ”Nå skal vi ikke bruke frilansere mer” eller ”at budsjettet er brukt opp”. De som er fast ansatte ser bedre enn på lenge at vi frilansere har mange av de samme utfordringene når det gjelder å holde kvaliteten på journalistikken og medieproduktet oppe.

Vi ser at det er en sammenheng mellom betalingen for frilanseres innsats, og betaling eller lønn til de fast ansatte.

Når noen må slutte på grunn av nedbemanning, så er det vondt for dem som slutter. Så ser vi at de som blir igjen også har det vondt. Det er viktig å holde kontakten med de som slutter og ta vare på det sosiale limet. Da er det lettere å komme seg gjennom nedgangstider.

Det er klart at man må kutte og restrukturere i mediebransjen fra tid til annen. Det er lenge siden telefaxen var en hovedveg inn til redaksjonene. Alt som er gammel er ikke bra. Noen må si at jorda er rund og her trengs det en radikal forandring. Eksemplene er mange på at bransjer eller deler av bransjer går dukken på grunn av motstand mot forandring.

NJs Styrkeløft 2016 viser at vi har mange gode ressurser sammen til å møte forandringene. Mange redaksjonsklubber har samme utfordring med nedbemanning. Det NJ Frilans ber om er at det skjer på en ryddig måte.