Her er det nye styret i NJ FrilansNyvalgt styre i NJFrilans sammen med de som ikke var på valg i år. Foran fra venstre Jathushiga Bridget Rajah, nyvalgt leder Ian O. Kjenne, Eskil Wie og Kyrre Lien. Bak fra venstre Audun Hasvik, Frode Thingstad, Toralf Sandåker, Tone Sutterud og Anette Andresen. Nyvalgt i styret Ingerid Salvesen var ikke til stede. Likedan varaene Ingun A. Mæhlum, Oddrun Midtbø, Caïssa Gjølberg og Laila Borge. Foto: Inge Ove Tysnes

Her er det nye styret i NJ Frilans

Valget av nytt styre i NJFrilans på årsmøtet lørdag 17. september gikk på skinner omtrent. Bortsett fra litt solslyng på de siste to varaplassene! Ian O. Kjenne er ny leder etter Anette Andresen.

Av Inge Ove Tysnes

Solslyngen besto i at styret hadde innstilt på en vedtektsendring som gikk ut på at antall varaer i styret reduseres fra sju til fem. Dette begrunnet med at medlemsskapet hos tillitsvalgte er mer stabilt nå enn tidligere. Det er ikke så mange som får tilbud om faste jobber.

Her er det nye styret i NJ Frilans
Hektisk ved møtelederbordet i forbindelse med vedtektsendringen. Foto: Inge Ove Tysnes

Alf Bergin gikk i mot forslaget, som fikk klart flertall. Men da valget skulle foretas påpekte Bergin at vedtektsendringer skal godkjennes av Norsk Journalistlag sentralt før de kan tre i kraft. Etter mye om og men ble det fasrslått at Bergin hadde rett. Sju varaer måtte velges.

Men neste år er denne vedtektsendringen gyldig og da velges det fem varaer.

 

 

 

 

 

   Det nye styret:

Ian O. Kjenne, leder valgt for ett år

Her er det nye styret i NJ Frilans
Ian O. Kjenne. Foto: Inge Ove Tysnes

Toralf Sandåker, valgt for to år

Anette Andresen, valgt for to år

Kyrre Lien, valgt for to år

Ingerid Salvesen, valgt for ett år

Tone Sutterud, ikke på valg

Audun Hasvik, ikke på valg

Varaer for ett år:

Ingun A. Mæhlum

Oddrun Midtbø

Eskil Wie

Laila Borge

Frode Thingstad

Jathushiga Bridget Rajah

Caïssa Gjølberg