Nytt styre tar fatt på frilanskampenStyretmøtet til NJ Frilans på selveste danskebåten.

Nytt styre tar fatt på frilanskampen

I Danmark har journalistenes fagforening vedtatt en egen frilansstrategi. Styret i NJ Frilans dro på studietur for å finne ut hva vi kan lære av hverandre.

(KØBENHAVN/OSLO) På Journalistenes hus i København fikk styret i NJ Frilans møte flere sentrale personer i sin søsterforening, Dansk Journalistforbund (DJ). 

Over en fjerdedel av DJs medlemmer er frilansere, og andelen vokser. Samtidig opplever frilansere et stadig tøffere arbeidsmarked og forhandlingsklima. Det har fått DJ til å løfte arbeidet for frilanseres rettigheter sentralt i organisasjonen.

– Våre medlemmer som er fast ansatte innser at dette også er viktig for dem, etter som deres jobb også står i fare hvis ikke frilanserne er sikret anstendig lønn og arbeidsvilkår, sa Lars Werge, formann i DJ.

En ny og oppdatert frilansstrategi ble vedtatt på DJs landsmøte i fjor.  Fagforeningen jobber også med å lage rammeavtaler med de ulike mediehusene for hva frilansere som er medlem av DJ skal få betalt. I 2014 fikk de avtaler med blant annet Jyllandsposten og Politiken Ekstra Bladet. Disse kom i havn fordi de fast ansatte i de respektive redaksjonene også kjempet for det, forklarte Werge. 

Styret i NJ Frilans fikk også et innblikk i hvordan DJ Frilans jobber for å løfte frilansstrategien internt i organisasjonen, sette veiledende satser for frilansere og bygge nettverk. President i European Federation of Journalists, Mogens Blicher Bjerregård, fortalte om hvor kampene står ellers på kontinentet, og i EU.

Studieturen til DJ var en del av NJ Frilans sitt styreseminar, 20-22.oktober. Det var første gang hele det nye styret var samlet. I løpet av helgen diskuterte styret hvordan vi skal følge opp landsmøtevedtakene og hva som skal være de viktige sakene for NJ Frilans framover.


I tillegg til det som ble vedtatt på landsmøtet, som innføring av veiledende frilanssatser, er vi enige om at vi skal bli bedre på å fortelle medlemmene våre hva vi gjør, og på å hanke inn nye. Vi vil gjerne høre mer fra dere medlemmer om hva dere mener er viktig at vi arbeider for.

Nytt styre tar fatt på frilanskampen