Årsmøte i NJ Frilans og Frilans 17

Vi inviterer til årsmøte i NJ Frilans og seminaret "Frilans 17", i Oslo 8-10. september, på Anker Hotel.
Få spennende faglig påfyll på Frilans 17 fredag og lørdag: Hør blant annet fra the Guardians Jon Henley om digital historiefortelling, om hvordan du kan avsløre falske kilder fra NTBs sjefsredaktør og fra frilanskolleger i Danmark om hvordan de jobber sammen med fast ansatte for å sikre frilansernes rettigheter.

Årsmøtet i NJ Frilans avholdes lørdag fra kl 14.00 og utover. Da lager vi politikken vi skal føre det neste året - og her vil vi gjerne ha med dere! Årsmøtet i NJ Frilans er kun for medlemmer i NJ.

Helgen avsluttes med fest på Kulturhuset i Oslo lørdag kveld. Det blir underholdning og utdeling av prisen til Årets frilanser. Festen er åpen for alle frilansjournalister. Det er en egenandel på kr 300 som må være innbetalt til konto 6082 06 17072, for at du kan delta på årsmøtemiddagen. Prisen inkluderer god mat og drikke, underholdning og godt selskap.

NJ Frilans dekker overnatting i to netter hvis du deltar på Frilans 17 og årsmøtet. Deltar du kun på årsmøtet, dekkes en overnatting. Deltakere som bor i Oslo og omegn får IKKE dekket overnatting. Mat er inkludert for alle.

NJ Frilans refunderer reiseutgifter over kr 200 og inntil kr 2 500 etter regning. Du sender underskrevet reiseregning med bilag senest ti dager etter årsmøtet. Vi regner med du reiser kollektivt og billig. Vi dekker ikke drosje, og heller ikke bil uten avtale på forånd.