Felles front på nordisk toppmøte for frilansjournalisterForedragene og samlingen ble holdt Sveaborg kystfort utenfor Helsinki. Området ligger på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Oddrun Midtbøe

Felles front på nordisk toppmøte for frilansjournalister

I helgen samlet frilansere fra hele Norden seg til politisk toppmøte og faglig seminar i Helsinki. – Slik verden er nå, er det mye å hente i å samarbeide med kolleger i våre naboland, sier Lisbet Jære, NJ Frilans nyslåtte koordinator for nordisk samarbeid.

Jære deltok for første gang på toppmøtet, som i år ble arrangert i Finlands hovedstad Helsinki. Her møtes de ulike landenes frilansfagforeninger for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. 

Som nordisk kontakt i NJ Frilans sitt styre, skal Jære møte sine nordiske kolleger jevnlig framover.

– Det er viktig at vi får mer kunnskap om hvordan frilansjournalister organiserer seg i andre europeiske land, og henter hjem lærdommer fra det, sier Jære.


NRK og New York Times

Toppmøtet ble etterfulgt av en faglig konferanse over to dager, åpen for frilansjournalister fra hele regionen. På programmet sto foredrag av journalister fra blant annet New York Times, NRK og kjente frilansere som den norske fotografen Jonas Bendiksen. 

Et foredrag som flere i NJ Frilans-styret trekker frem som inspirerende, var The Blank spot project. Prosjektet ble startet av den svenske journalisten Martin Schibbye, som ble fengslet i Etiopia i 2011 etter å ha fulgt en opprørsgruppe inn i landet fra Somalia. Han ble dømt til 11 års fengsel, men slapp ut halvannet år senere. Hjemme i Sverige startet han The Blank spot project, som bruker crowdfunding for å finansiere journalistikk fra glemte konflikter og regioner.

Felles front på nordisk toppmøte for frilansjournalister


Det som også gjør prosjektet unikt, er at de i stor grad belager seg på et samarbeid med leserne via sosiale medier. Da de skulle skrive om Afghanistan ble det opprettet en gruppe hvor lesere har kommet med tips, innspill og reportasjeideer - samt finansiering. Pr. i dag teller gruppen hele 8000 medlemmer.

 

Lærerrikt

– Dette er en flott møteplass for å lære av kolleger i naboland, og ikke minst for å diskutere politikk, sier Oddrun Midtbø, styreleder i NJ Frilans. 

Konferansen fant sted på øyen Suomenlinna rett utenfor Helsinki. I tillegg til styret, var NJ Frilans representert ved flere medlemmer som hadde fått stipend til reisen.