Frilanskampen inn hos NJNJ Frilans er godt fornøyd med at nestleder i NJ Frilans, Anette Andresen (midten), er valgt inn i landsstyret, samt at Toralf Sandåker (t.h.) og Jathushiga Rajah(t.v.) er valgt inn som vara på henholdsvis 3. og 8. plass. Frilansere har aldri vært så godt representert hos fagforeningens høyeste organ.

Frilanskampen inn hos NJ

Tre frilansere inn i Landsstyret og stor oppmerksomhet rundt frilanskampen på NJs landsmøte.

Landsmøtet har nettopp enstemmig vedtatt at Norsk Journalistlag uttaler følgende, etter forslag fra NJ Frilans:

"Vi står nå i en situasjon hvor mange frilansere utsettes for sosial dumping, gjennom uakseptable arbeidsvilkår og/eller prisdiktat. Frilanserene forhandler én og én om honorar med de store mediehusene. Dette utnytter mange mediebedrifter til å diktere honorarnivåer som er så lave at svært mange frilansere har problemer med å oppnå en årsinntekt på nivå med minstelønnen nedfelt i NJs tariffavtaler.

NJ krever lik lønn for likt arbeid. Dagens situasjon er en trussel mot arbeidsvilkårene i hele bransjen. Frilansernes svake stilling legger indirekte et press også på ansatte kolleger. NJ utarbeider nå nye veiledende satser. NJ mener at det bør være selvsagt at arbeidsgivere i mediebransjen bidrar til å unngå sosial dumping. Derfor må de ta de veiledende satsene på alvor og verdsette frilanseres arbeidstid på linje med andre kolleger. Så lenge frilanserne underbetales, er det lett for mediehusene å nedbemanne de fast ansatte og heller hyre inn billig arbeidskraft."

NJs Landsmøte er nettopp ferdig. Hege Iren Frantzen valgt til ny leder av NJ, med Dag Idar Tryggestad som nestleder. 
NJ Frilans er godt fornøyd med at nestleder i NJ Frilans, Anette Andresen, er valgt inn i landsstyret, samt at Toralf Sandåker og Jathushiga Rajah er valgt inn som vara på henholdsvis 3. og 8. plass.
Dette tror vi i styret vil være med på å styrke kampen for frilansernes rettigheter med en solid forankring i landsstyret. 
Vi er også godt fornøyd med å høre at andre delegater og klubbledere har fremsnakket kampen for frilansrettigheter på landsmøtet. 

NJ Frilans er forøvrig godt fornøyd med at nestleder i NJ Frilans, Anette Andresen, er valgt inn i landsstyret, samt at Toralf Sandåker og Jathushiga Rajah er valgt inn som vara på henholdsvis 3. og 8. plass. Frilansere har aldri vært så godt representert hos fagforeningens høyeste organ. 

Dette tror vi i styret vil være med på å styrke kampen for frilansernes rettigheter med en solid forankring i landsstyret. 
Vi er også godt fornøyd med å høre at andre delegater og klubbledere har fremsnakket kampen for frilansrettigheter på landsmøtet.