Søknad om utvidet reisestøtte til NJ Frilans årsmøte og Frilans 17

Har du ekstra lang/dyr reisevei og ønsker å delta med NJ Frilans sitt årsmøte og seminar 8-10. september? Da kan du søke om ekstraordinær reisestøtte. Søknadsfrist: 30. mai.

Søknad om ekstraordinær reisestøtte til NJ Frilans årsmøte og Frilans 17. Vi kommer tilbake med innhold for både konferansen og årsmøtet. 

Dato: 8. – 10. september. Sted: Anker Hotel, Storgata 55, Oslo sentrum

Alle medlemmer i NJ Frilans har mulighet til å få dekket inntil kr 2500 i reiseutgifter etter regning – dette trenger du ikke å søke om. 
Har du lang og dyr reisevei kan du søke om ekstra støtte (utover de 2 500) etter følgende satser vedtatt av NJ:

a.     Norge og resten av Europa           kr 1 100 ekstra – totalt maks. kr 3 600

b.     Asia                                               kr 1500 ekstra –  totalt maks. kr 4 000


c.     Nord- og mellom Amerika            kr 1 600 ekstra – totalt maks. kr 4 100


d.     Afrika                                            kr 1 800 ekstra – totalt maks. kr 4 300


e.     Sør Amerika                                 kr 2 100 ekstra – totalt maks. kr 4 600


f.      Oseania                                        kr 2 400 ekstra –  totalt maks. kr 4 900


 

Følgende forutsetninger ligger til grunn:

·       Du bestiller reise i god tid og billigst mulig

·       Ekstraordinær reisestøtte - utover de 2 500 alle kan få - gis kun til de som har fått tilsagn om ekstraordinær støtte etter søknad.

·       NJ Frilans bevilger reisestøtte etter budsjett, og kan dermed ikke garantere ekstraordinær reisestøtte til alle som søker hvis søknadene overskrider budsjettet.

Søknad sendes til Aslaug Watten i NJ: aslaug.watten@nj.no