Historisk rammeavtale for frilansere signert

Historisk rammeavtale for frilansere signert

– Det er veldig bra at vi har fått på plass en rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff med Mediebedriftenes Landsforening. Forhandlingen om avtalen har tatt lang tid, men det har vært viktig. Vi ser at MBL også er opptatt av ordnede forhold for frilanserne, og det er vi glade for, sier leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen.

Her er avtalen i sin helhet. 

Før påske signerte Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening en ny rammeavtale for frilansere. Avtalen trer i kraft fra 1. april 2018. 

– Denne avtalen gjør forholdet mellom frilansere og oppdragsgivere ryddigere, og det er nødvendig. Vi har sett at det lett oppstår konflikter på grunn av dårlige eller ikke-eksisterende avtaler ved bruk av frilansstoff. Nå blir det viktig å få orden på dette, sier Frantzen.

Leder i NJ Frilans, Oddrun Midtbø, er også tilfreds med at avtalen nå er signert.

– Eg er utruleg glad for å kunne informere medlemane våre at MBL har signert avtalen. Det vil gjere forhandlingane for begge partane lettare, sier Oddrun Midtbø, som retter stor takk til de som har jobba over flere år for å få denne avtalen i boks.

I løpet av våren vil MBL og Norsk Journalistlag utarbeide maler for oppdrags-leveringsavtaler som skal inngås mellom oppdragsgivere og frilansere.

– No når rammeavtalen er signert, er det viktig å få på plass kontraktsmalar som NJ og MBL skal arbeide ut, og at medlemane og oppdragsgivarane blir gjort kjende med dei.  

Norsk Journalistlag vil også tilby kurs om hva rammeavtalen og kontraktsmalene innebærer.

– Dette vil gjere frilanslivet enklare, og eg håper uorganiserte frilansarar ser verdien av å bli medlem av NJ, sier Midtbø.

Rammeavtalen oppsummert:

  • Denne avtalen fastsetter rammene for hva oppdragsgiveren og frilanseren kan avtale.
  • Rammeavtalen forutsetter at det inngås en individuell/egen avtale mellom frilanseren og oppdragsgiveren. NJ og MBL vil utarbeide maler for slike oppdrags-/leveringsavtaler, som frilanserne kan bruke.
  • Det kan i den individuelle avtalen ikke avtales dårligere vilkår enn det som Rammeavtalen fastsetter.
  • Den individuelle avtalen skal være klar på hva slags rettigheter som overdras/selges.