Overnatting i forbindelse med årsmøtet og Frilans 18

Styret ser det er behov for å klargjøre premissene rundt overnatting når det gjelder årsmøtet og frilans 18.

Vi har i år kortet ned hele arrangementet med en dag. I utgangspunktet dekkes da dette:

Reise t/r etter gjeldene regler. (Vi dekker reiseutgifter over kr 200 og inntil kr 2 500 etter regning. De som har ekstra lang reisevei kunne søke om støtte før 1.juli)

En overnatting på hotell Anker fra fredag til lørdag for de som bor utenfor normal reisevei til Oslo Sentrum.

Ekstraordinær støtte

Vi ser at det kan være vanskelig for noen å komme seg ned i rett tid fredag morgen (Vi starter 10.30), og hjem lørdag ettermiddag (vi avslutter kl. 15.00) til en pris innenfor reisestøtten.

Derfor gjelder dette for dere:

Dersom du ikke rekker å komme til Oslo fredag morgen til Frilans 18 som starter kl. 10.30, kan du få overnatting dekket torsdag-fredag. Da må både tog, buss og fly være sjekket ut. Dette må du varsle Aslaug Watten om snarest. aslaug.watten@nj.no  

Når det gjelder hjemreise lørdag ettermiddag, så ser vi at disse billettene kan være dyre. Derfor sier vi at: Dersom billetten hjem søndag er rimeligere enn lørdagsbilletten og hotell til sammen, er det OK med ekstra overnatting. Dette må du varsle Aslaug Watten om snarest. (NB: t/r er fremdeles inntil 2500,-)

Alle som får en ekstra natt må bestille og betale selv. Prisen er maks 900,- og dere får refundert etter regning i etterkant.

Dersom du planlegger å være i Oslo lørdag-søndag dekker vi ikke den overnattingen, men selvsagt billetten heim.

 

Velkommen til årsmøte og Frilans 18. Vi slipper hele programmet i løpet av kort tid og håper så mange som mulig melder seg på.