Populært pitsjekursFrilanser Sindre Leganger holdt et interessant innlegg under kurset. Foto: Anne-Lise Aakervik.

Populært pitsjekurs

15 deltagere fikk gode råd, konkrete tips og mange aha-opplevelser da NJ arrangerte kurs om hvordan få redaktørenes oppmerksomhet.

Vi hadde invitert redaktørene Live Thorsen fra D2, Alexander Øystå fra Vi Menn, Rina Blekkerud fra Kamille og Lars Aarønæs fra = Oslo til å fortelle hva som skal til for å lage en pitsj som vil fange oppmerksomheten deres.

I tillegg kom frilanser Sindre Leganger, som er ble årets frilanser i 2017, og fortalte hvordan han gjør det for å få sine ideer på trykk.  Både han og kursleder Tone Sutterund som fortalte om sine erfaringer som frilanser i London

Populært pitsjekurs
Rina Blekkerund fra Kamille vil gjerne ha pitsjer fra nye frilansere. Foto: Tone Sutterud.

hadde samme erfaring om hva man absolutt ikke bør gjøre om ideen din skal bli lagt merke til i de mange epostene som redaktørene får hver dag. Det verste redaktørene vet er når de får navnet sitt stavet feil, og de ser at eposten har vært sendt til mange andre.

Kort oppsummert så kreves dette: Start med en selgende tittel som pirrer fantasien, beskriv kort historien og vinklingen på den. Fortell hvorfor passer den nå. Det er også viktig å si noe om hvordan du har tenkt å lage historien.

Det er veldig viktig å sette seg inn i publikasjonen man har tenkt å skrive for. Redaktørene avslører raskt om du kjenner magasinet.  

I løpet av kurset første dag fikk deltagerne mulighet til å pitsje sine ideer til Live Thoresen og Alexander Øystå, mange med gode tilbakemeldinger og konkret interesse fra redaktørene.  De som ikke nådde opp fikk forklart hvorfor og hvordan de kan lykkes bedre en annen gang.

Deltagerne ga uttrykk for at kurset hadde vært veldig nytt og givende og var klar for å dra hjem og pitsje ideer. Og i etterkant har vi fått tilbakemelding om at flere allerede har fått solgt inn ideene sine til disse bladene.

Det var 50 søkere til kurset, så dette er et kurs som garantert blir gjentatt senere. 

Kursledere fra Laila Borge, Tone Sutterud, Anne-Lise Aakervik og Ketil Heyerdahl fra NJ.