Prisdryss til fersk frilanser

Prisdryss til fersk frilanser

For ett år siden gikk hun ut fra Høgskolen i Oslo og Akershus som blodfersk fotojournalist. Under årets Svarte Natta konferanse i Tromsø vant hun tre priser. Nå er Frøydis Falch Urbye også medlem av NJ Frilans

Av Frode Thingstad, som fikk støtte til å dra på Svarte Natta konferansen i Tromsø. Han intervjuet 

- Shit, dette aner jeg ingenting om, tenkte jeg da jeg så stillingsannonsen til Ságat. Samisk språk, historie og kultur var for meg, som mange andre sørpå, som et stort hull. Vi lærte ingenting om samer på skolen, og jeg visste faktisk mer om stammene i Amazonas enn om vårt eget urfolk. Dette trigget meg. Jeg ønsket å lære om samefolket. Så jeg søkte og fikk jobb som journalist ved avdelingskontoret i Karasjok i Finnmark. Jeg fikk jobben fordi jeg kom utenfra. Redaktøren ønsket en journalist som kunne se tingene utenfra, forteller Frøydis Falch Urbye (29).

Prisdryss til fersk frilanser

Hun legger ikke skjul på at overgangen fra livet på Oslos vestkant til Finnmarksvidda ble tøff, men også utrolig lærerik. Livet som nyinnflyttet journalist kunne fortone seg noe ensomt på avdelingskontoret, men Frøydis fikk god kontakt med andre kolleger og meldte seg inn i det lokale journalistlaget. Hun takket ja da hun ble spurt om å delta på Finnmark Journalistlags årsmøte i Vadsø. Der ble hun valgt inn som varamedlem, og senere rykket hun opp som styremedlem.

- Små forhold gjorde at ”alle” visste at det var kommet en ny journalist til bygda, og det var utrolig hyggelig å møte folk på tur i skogen som spurte om jeg var den nye i Ságat og ønsket meg velkommen. Det er ganske få innflyttere i Karasjok, men jeg ble kjent med de som var på min alder – inkludert en del journalister i NRK Sápmi.

- Slik kom jeg i prat med folk, men jeg endte likevel opp med å bli en del av de mange innflytterne. Det var ikke like enkelt å komme inn i det samiske miljøet. Rivgu, som betyr ikke-samisk kvinne, var det første samiske ordet jeg lærte. Jeg hadde kommet til et sted hvor jeg av en del folk var redusert til en søring. Det var også mange som var positive til at det kom nye, unge folk utenfra, sier den nybakte frilanseren.

Fylle rolle

- I tillegg til å være en ung kvinne sørfra skulle jeg fylle rollen som en kritisk lokaljournalist som også stiller spørsmål ved deres samfunn og kultur. Flere ganger opplevde jeg hersketeknikker. Spesielt når jeg intervjuet politikere. Da kunne de plutselig begynne å herme etter dialekten min eller stille spørsmålstegn til hva jeg egentlig gjorde i en samisk avis, jeg som ikke var same.

- Det var vanskelig å komme inn i et miljø, men jeg vet ikke om det har noe med at de er samer å gjøre. De aller fleste som ikke er i reindrifta, flytter jo etter at de er ferdige på videregående, så jeg møtte rett og slett ikke så mange i mitt aldersspenn. Min kollega fikk klapp på skulderen for å ha fått seg en ”ung og pen” kollega, mens jeg var til stede. Jeg opplevde nok litt oftere å bli redusert til en kjøttbit enn det jeg har opplevd i Oslo.

- Vi skriver ofte om de som er nederst på rangstigen. Det er vårt ansvar som journalister å følge opp disse menneskene. Og nettopp den erfaringen fikk jeg i løpet av året som lokaljournalist i Finnmark. Den kan være nyttig å ta med seg i mitt videre virke som journalist. Jeg skrev en serie saker om flyktningene som hadde kommet til Karasjok med utgangspunkt i at vi var i samme båt som nye innflyttere i bygda. Jeg fikk mye positiv respons på sakene mine, og jeg er blitt lagt merke til, sier Frøydis Falch Urbye som sa opp stillingen etter ett år.

Nå har hun flyttet tilbake til Oslo hvor hun er i ferd med å etablere seg som frilansjournalist. Hun var meget aktiv og deltok på flere av seminarene i løpet av Svarte Natta-konferansen, hvor hun ble lagt merke til. Hele tre priser fikk hun med seg hjem fra Tromsø: På årsmøtet i Finnmark Journalistlag vant hun andrepremie i Fotoprisen. I tillegg til diplom innen kategoriene Foto og Video fra Svarte Natta. Vi ønsker Frøydis velkommen som nytt medlem i NJ Frilans!

Prisdryss til fersk frilanser

GODE KOLLEGER:Dette trekløveret gikk i samme klasse da de studerte fotojournalistikk ved HIOA, og alle tre fikk jobber i Finnmark. Fra venstre: Ole Gunnar Onsøien, journalist i Finnmarken, Vadsø, Frøydis Falch Urbye, journalist i Ságat, Karasjok, og Eskil Wie, journalist i NRK Finnmark, Alta.