Landsstyret 2013 - 2015

Thomas Spence

Thomas Spence

Tittel:
Leder (og medlem av AU)
Mobil:
48 15 27 01

Hege Iren Frantzen

Hege Iren Frantzen

Tittel:
Nestleder (og medlem av AU)
Mobil:
90 13 69 89

Finn E. Våga

Finn E. Våga

Tittel:
Landsstyremedlem (og medlem av AU)
Mobil:
91 66 24 11

Stein Sneve

Stein Sneve

Tittel:
Landsstyremedlem (og medlem av AU)
Mobil:
90 54 23 70

Toralf Sandåker

Toralf Sandåker

Tittel:
Landsstyremedlem (og vara til AU)
Mobil:
97 18 26 75

Britt-Ellen Negård

Britt-Ellen Negård

Tittel:
Landsstyremedlem (og vara til AU)
Mobil:
480 27 321

Katrine Strøm

Katrine Strøm

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
95 07 44 48

Marius Tetlie

Marius Tetlie

Tittel:
Landsstyremedlem

Åsne Haugli

Åsne Haugli

Tittel:
Landsstyremedlem

Gunnar Kagge

Gunnar Kagge

Tittel:
Landsstyremedlem

Sidsel Avlund

Sidsel Avlund

Tittel:
Landsstyremedlem

Henrikke Helland

Henrikke Helland

Tittel:
Landsstyremedlem

Håkon Okkenhaug

Håkon Okkenhaug

Tittel:
Landsstyremedlem

Anne Berit Larsen

Anne Berit Larsen

Tittel:
Landsstyremedlem

Jan Børge Leirvik

Jan Børge Leirvik

Tittel:
Landsstyremedlem

Baard Zakariassen

Baard Zakariassen

Tittel:
1. vara (og fast møtende i landsstyret)

Julie T. Olsen

Julie T. Olsen

Tittel:
2. vara

Pål Hellesnes

Pål Hellesnes

Tittel:
3. vara

Sæba Bajoghli

Sæba Bajoghli

Tittel:
4. vara

Leif Steinholt

Leif Steinholt

Tittel:
5. vara

Einar Tho

Einar Tho

Tittel:
6. vara

Robin Mortensen

Robin Mortensen

Tittel:
7. vara

Lene Svenning

Lene Svenning

Tittel:
8. vara

Hans Chr. Eide

Hans Chr. Eide

Tittel:
9. vara

Harald Grevskott

Harald Grevskott

Tittel:
10. vara

Lise Fagerbakk

Lise Fagerbakk

Tittel:
11. vara