Landsstyret 2015 - 2017

Thomas Spence

Thomas Spence

Tittel:
Leder (og medlem av AU)
Mobil:
48 15 27 01

Leder i NJ fra 2013, nestleder fra 2009. Er styremedlem Norsk Presseforbund, Nordisk Journalistforbund, Institutt for Journalistikk og Ethical Journalism Network. Utdannet statsviter ved UiO. Redaktør i Universitas (1983), politisk reporter i Dagbladet fra 1985-1994 og Aftenposten fra 1994 (korrespondent i Storbritannia 1998-2001).

Hege Iren Frantzen

Hege Iren Frantzen

Tittel:
Nestleder (og medlem av AU)
Mobil:
90 13 69 89

Nestleder fra 2013. Permisjon fra NRK Nyheter (vaktsjef og programleder). Nestleder i Norsk Presseforbund, styreleder i Journalisten, og styremedlem i Nordisk Journalisforbund, Kopinor og Norwaco. Har vært leder og nestleder i NJ i NRK og klubbleder i Dagsnytt og Alltid Nyheter. Før NRK, journalist og fotograf i Østlandets Blad og Akershus Amtstidende. (F. 1974)

Håkon Okkenhaug

Håkon Okkenhaug

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
93 20 22 20

Landsstyremedlem siden 2009, før det to perioder som vara. Nestleder i STUP-styret, der han har vært medlem siden 2009. Har sittet i lokallagsstyret i 15 år og i klubbstyret i flere år. Utdannet ingeniør og journalist og har en MBA-grad i nærings-livsjournalistikk. Jobbet i NRK Nord-Trøndelag i 1996- 1997, siden i Trønder-Avisa, nå som næringslivsansvarlig. Født 1967.

Britt-Ellen Negård

Britt-Ellen Negård

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
48 02 73 21

2. periode som ls-medlem og vara til AU. NJs forhandlingsutv. i MBL-oppgj. (2015-2016). Journalist og klubbleder i Glåmdalen, samt selvstendig næringsdrivende på eget gårdsbruk. Tidligere leder i NJA (2011-2015). Nå ansattes repr. i Amedias konsernstyre og leder i Hedmark Journalistlag. Lærling i Finmarksposten, før jobb i Finnmark Dagblad.

Pål Hellesnes

Pål Hellesnes

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
95 78 40 48

Pål Hellesnes er født i 1975 i Oslo, og oppvokst i Trondheim. Han er utdannet historiker fra NTNU, og har jobbet som journalist i Klassekampen siden 2007, med økonomi og arbeidsliv som hovedfelt. Har tidligere vært klubbleder i Klassekampen og sittet flere perioder i styret i Oslo Journalistklubb. Ble valgt til vara i LS i 2013, og fast representant i 2015.

Anne Berit Larsen

Anne Berit Larsen

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
91 72 60 68

Anne Berit Larsen, fast møtende i LS siden 2011. Jobber som vaktsjef og programleder i NRK Sørlandet, men er for tiden organisasjonssekretær i NRKJ. Har vært engasjert i NJ siden 1993, som styremedlem, nestleder og senere klubbleder i sin lokale klubb. Hun har også vært lokallagsleder i Agder i flere perioder. F. 1963, og har bodd både i nord, sør og øst.

Christer Pedersen

Christer Pedersen

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
41 63 10 70

Christer Pedersen er født i 1967 i Sverige, hvor han tok sin journalistutdanning. Han jobbet blant annet for Sveriges Radio og Norrländska Socialdemokraten. Flyttet til Norge i 1995 og har jobbet for TV Tromsø, Nordlys og iTromsø. Er tidligere klubbleder i TV Tromsø, lokallagsleder for Troms Journalistlag og er nå konsernlagsleder for NJ Polaris. Medlem i LS siden 2015.

Åsne Haugli

Åsne Haugli

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
93 25 60 06

Toralf Sandåker

Toralf Sandåker

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
97 18 26 75

Toralf Sandåker, f. 1954, frilanser med medieteknologi som spesialfelt. For tiden tilknyttet det digitale magasinet Fotomag og Fotografi, tidligere bl.a. AGI/Norsk Grafisk Tidsskrift, Ny Tid og Miljømagasinet. LS-medlem og vara til AU siden 2013, styremedlem i NJ Frilans fra 2007, nestleder 2014-2016. Ledet arbeidet med NJs Frilanskalkulator 2007-2010.

Henrikke Helland

Henrikke Helland

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
91 13 66 39

Klubbleder i TV 2 og fast møtende i LS fra 2013. Bor i Bergen. Tillitsvalgt i TV 2 fra 2008 og fra 2009 leder i Bergen Journalistlag i én periode. Fra 2012 har jeg sittet i styret for Stup-ordningen med MBL. Jeg har også i flere perioder deltatt i NJs arbeidsutvalg for arbeidsmiljø, samt i forhandlingsutvalg i forbindelse med tarifforhandlinger. (F. 1970)

Finn E. Våga

Finn E. Våga

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
91 66 24 11

Sidsel Avlund

Sidsel Avlund

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
97 76 61 45

Har sittet i landsstyret siden 2013. Sitter i styret i IJ. Er fotograf og fagansvarlig for journalistsikkerhet i NRK. Var leder i NRKs Journalistlag (NRKJ) fram til november 2015 og nestleder samme sted før den tid. Medlem i BREG (EFJ sitt ekspertutvalg for allmennkringkastere) 2013 - 2016. Var ansatterepresentant i NRK styret i 2008-2013. F. 1966

Stein Sneve

Stein Sneve

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
90 54 23 70

Landsstyret siden 2007, første periode som vara. AU siden 2011, første to perioder som vara. Cand. mag fra UiO, så to år journalistutd. ved Høgskolen i Bodø. Jobbet i Sør-Varanger Avis, Barentsnytt, NRKs Barents-redaksjon, Nordlandsposten, og nå Avisa Nordland siden 2002. Sittet som ansatterepr. i styret for Apressen/Amedia (2010-2015). F. 1959. Fra Melbu.

Katrine Strøm

Katrine Strøm

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
95 07 44 48

Reportasjeleder i Dagsavisen Fremtiden. Tidligere Drammens Tidende, Foreldre & Barn og Mann (Egmont). Klubbleder og deretter hovedtillitsvalgt i Egmont Hjemmet Mortensen (2009-2011). Har sittet i landsstyret fra 2013 (vara fra 2011) og er nestleder i styret til Journalisten (vara fra 2010). Har sittet i NJs forhandlingsutvalg i MBL-oppgjør og i AU. Født 1974.

Robin Mortensen

Robin Mortensen

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
93 22 96 64

Jobber i NRK Finnmark i Alta som programleder, vaktsjef og reporter. Er regiontillitsvalgt for NRKJ i Nord-Norge og vara i samarbeidsutvalget i Distriktsdivisjonen i NRK. 38 år. Har bakgrunn også fra Finnmark Dagblad og Altaposten. Har vært flere år som klubbleder i nevnte medier og tidligere leder i Finnmark Journalistlag.

Dag Idar Tryggestad

Dag Idar Tryggestad

Tittel:
1. vara (fast møtende)
Mobil:
97 07 09 37

Valgt som 1. vara i 2015. Klubbleder i Bergens Tidende fra 2013. Er nestleder i konsernutvalget i Schibsted, og har hatt ulike verv i NJS siden 2012. Er 1. vara i Schibsted Norge-styret. Styreefaring fra Bergen Journalistlag og Bergens Presseforening. Har jobbet i flere lokalaviser, krimreporter i Bergensavisen, ti år på desken i BT og nå krimjournalist igjen.

Harald S. Klungtveit

Harald S. Klungtveit

Tittel:
2. vara
Mobil:
41 21 50 90

Julie Teresa Olsen

Julie Teresa Olsen

Tittel:
3. vara
Mobil:
99 35 74 14

Fra Sandnes, f. 1980. Utdannet journalist ved Høgskolen i Oslo og har en bachelorgrad i utviklingsstudier. Jobber som nyhetsjournalist i Stavanger Aftenblad. Er ansattrepr. i styret til Schibsted Norge, og medlem av klubbstyret i Aftenbladet. Tidl. klubbleder og styreerfaring fra bl.a. Institutt for Journalistikk og Journalisten. Vara i landsstyret fra 2000.

Eva-Therese Grøttum

Eva-Therese Grøttum

Tittel:
4. vara
Mobil:
97 70 10 64

Eva-Therese Grøttum er født i 1984. Hun sitter i klubbstyret i VG. Jobber som nyhetssjef i nyhetsavdelingen i VG, med hovedansvar for politikk og samfunn. Hun er født og oppvokst i Oslo og utdannet statsviter fra NTNU i Trondheim.

Anette Andresen

Anette Andresen

Tittel:
5. vara
Mobil:
41 51 91 15

Anette Andresen (-75) jobber som frilansfotograf i Oslo, har gjort det de siste ti årene. Har en Cand. Mag. i idehistorie og en master i menneskerettigheter. Jobber hovedsakelig for fagpresse og lokalpresse. Sitter i styret i Stip/pff, og er med i NJs forsikringsutvalg, og var leder for NJ Frilans i to år, og er nå nestleder i NJ Frilans.

Monica White Martinsen

Monica White Martinsen

Tittel:
6. vara

Jobber som journalist i NRK Nordland i Bodø - mest med radio og tv. Har vært med i styret til NRKJ i 8 år, og er fast tillitsvalgt for NRKJ i Distrikts-divisjonen. Har vært i forhandlingsutvalget til NRKJ i 6 år. Har vært styremedlem i Journalisten i to år, og er vare til styret i NRK. Har vært vara til landsstyret i to år. Jeg er 49 år, og utdannet journalist fra Volda.

Lars Døvle Larssen

Lars Døvle Larssen

Tittel:
7. vara

Lars Døvle Larssen, født 1967, journalist i Tønsbergs Blad. Leder av redaksjonsklubben i TB 2001 – 2003 og siden 2007. Engasjert i konsernlagsarbeid nesten like lenge, bl.a. som siste leder av NJ i Edda Media 2012, deretter nestleder i NJA og leder fra 2015. Er også vara til konsernstyret i Amedia, og har vært vara til LS i flere omganger.

Harald Grevskott

Harald Grevskott

Tittel:
8. vara

Harald Grevskott, f. 1964. Er medl. i NJs forhandlingsutvalg i MBL-oppgj. Cand.mag., jobbet som lærer og i rusmiddelomsorgen. Journalisterfaring fra Adressa og Budstikka, og jobber nå i Egmont Publishing. Tidl. klubbleder i Vi Menn, hovedtillitsvalgt i to perioder og ansattrepr. i Egmont Publishings styre siden 2007.

Stein Akre

Stein Akre

Tittel:
9. vara

Stein Akre, født 1967, er reporter på TV2 Nyhetene. Han har en bachelor i journalistikk og statsvitenskap fra University of Washington, og en Master i statsvitenskap fra The American University in Cairo. Han jobbet flere år i utlandet som journalist før han begynte i TV2 i 1995. Han er nestleder i Klubb2, og leder TV2s redaksjonsklubb i Oslo. Han ble valgt inn som vara i LS i 2015.

Lene Svenning

Lene Svenning

Tittel:
10. vara

Lene Svenning er født i 1972. Hun er leder i redaksjonsklubben i LO Media. Jobber som journalist i HK-Nytt. Har vært vara i landsstyret siden 2013.

Lise Fagerbakk

Lise Fagerbakk

Tittel:
11. vara