NJs brosjyrer

 

Bli medlem før tariffoppgjøret (2015)
NJs brosjyrer
Norwegian Union of Journalists  NJs brosjyrer
Redaksjonell leder (2014)
- og NJ-medlem

 

NJs brosjyrer
Journalist 24/7/365 (2014)
Om å være pålogget døgnet rundt.
NJs brosjyrer
Midlertidig ansatt? (2012)
Da bør du i hvert fall
være medlem i NJ!
Vervebrosjyre

NJs brosjyrer
Journalist i fagpressen
- og NJ-medlem 
NJs brosjyrer
Selvstendig, uavhengig, frilanser? (2014)
Stå sammen med oss!
NJs brosjyrer
Pensjonist (2012)
- og NJ-medlem
NJs brosjyrer
Student (2015)
Vervebrosjyre
NJs brosjyrer
 
Nedbemanning og oppsigelse
- om rettigheter
NJs brosjyrer
NJ Forsikring (2015)

NJs brosjyrer
Vikar eller midlertidig?
- du er også ansatt
(en brosjyre om
midlertidig ansattes rettigheter)
NJs brosjyrer
Journalist på ulykkesstedet  NJs brosjyrer