Stipend/kurs

Det finnes en rekke støtteordninger som sikrer medlemmer etter- og videreutdanning, deltagelse på journalistfaglige konferanser og muligheter for å finansiere journalistiske prosjekt.

Støtte til journalistfaglige prosjekt

- Karina Jensens Minnefond (fotofaglige prosjekt) - frist i februar

- Fritt Ord - frist ca annen hver måned

- Unesco, (egne årlige satsningsområder) - frist 1.februar

NJs reisestipend - frist 1. desember

- Norsk kritikerlags reisestipend - frist 16. oktober

Støtte til etter- og videreutdanning

- Stup (ansatte i MBL og NRK og frilansere) - frist 1. april, 1. september og 1. desember

- Start og Restart (ansatte i MBL-bedrifter)

- Gratis kurs på Institutt for Journalistikk (for frilansere og arbeidsledige) - kontinuerlig utdeling

- Torbjørn Wales Minnefond (kvinner) - frist 1. april og 1. september

- Pressens stipendfond (økonomi- og næringslivsjournalister) - frist 1. april

- Preben Munthes Fellowship (studier ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved universitetet i Oxford) 

Fritt ords studentstipend (knyttet til særlige studiested)

Støtte til forskning og bøker

- RAM (Bruksretta medieforskning) - frist 1. oktober. 

Pressens faglitteraturfond (journalistfaglig litteratur) - frist 1. april, 1. september og 1. desember

Støtte til deltagelse på journalistfaglige konferanser

- NJ kompetanse (stipend for deltagelse på nasjonale, journalistfaglige konferanser som Nordiske Mediedager, SKUP, DOK, Årets bilde, BarentsPress, NONA etc)

- NJ Frilans konferansestipend (stipend for frilanseres deltagelse på Gull og Gråstein, Svarte Natta, Hell-konferansen, Sommerkonferansen, Hauststormen, Nordisk frilansseminar etc)

NJs frilanskurs

- Proffkurs