Institutt for Journalistikk

Norsk Journalistlag var med å opprette Institutt for Journalistikk i 1975, sammen med Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (daværende NAL).

 

Norske journalister kjenner instituttet best fra kursvirksomheten. Omkring 1200 journalister er på kurs i Fredrikstad hvert år. Men IJ driver også faglig utviklingsarbeid og forskningsvirksomhet, produserer bøker om medier og journalistikk, og driver utredningsarbeid.

 

IJ administrerer også

 

To av fire styremedlemmer ved IJ er oppnevnt av NJ. Styret finner du her.

 

Du finner blant annet informasjon om kursene, stipendene, bøkene og forskningen ved å klikke deg videre til Institutt for Journalistikk.