Start

START

er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.
Start-kursene har i hovedsak et teoretisk innhold og skal først og fremst gi svar på hvorfor journalistikken utøves, dernest hvordan de journalistiske verktøyer kan brukes i samsvar med journalistikkens ideologiske mål. Det praktiske formidlingsgrepet - å velge ut, organisere og skrive stoffet - er selvsagt også en del av kurset.

Bak START-programmet står Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag. Kurset gjennomføres på Institutt for Journalistikk i samarbeid med Høgskulen i Volda og gir, på visse vilkår, rett til å ta eksamen. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng, tilsvarende en halvårsenhet.

Hver samling er på fem dager og samlingene har følgende hovedtemaer:

  • Samling A: Journalistikk i dag, juss og etikk
  • Samling B: Kilder, offentlighet og research
  • Samling C: Sjangere og skriving
  • Samling D: Presentasjon og praksis

Deltakeravgift: Redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en bedrift som er medlem av Mediebedriftenes landsforbund, betaler kun ti prosent av deltakeravgiften som er kr 36 000, altså kr 3 600. Resten finansieres av bransjen via Startfondet.

Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier.

Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter og opphold. For journalister som omfattes av Start-ordningen, er også alle kostnader i forbindelse med eksamen inkludert. Øvrige kursdeltakere må selv dekke dette. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert. Nye startkurs settes normalt opp to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende.

START gravejournalistikk 

START gravejournalistikk er et grunnkurs for deg som vil lære deg å grave opp egne saker. Om du jobber på nett, papir, med tv eller radio spiller ingen rolle. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper.

Kurset går over to samlinger á fire dager. 

Kurset er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en bedrift som er medlem av Mediebedriftenes landsforbund. Egenandel er kun 5 000 kr for begge samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter.


Frilansere kan få støtte av Fristup til deltagelse. 
Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta. Kursavgiften er da 18 000 kr (reise og opphold dekkes ikke).

START- Skriv bedre, smartere og enklere

Dette kurset er for deg som mangler grunnleggende skriveopplæring, som er usikker på om du skriver godt nok elle trenger teoretisk kunnskap om hva som virker og ikke virker på lese. Lær å skrive bedre, smartere, enklere, å snekre gode historier med titler og ingresser som fanger leseren.
Kurset går over to samlinger på fire dager hver. Du får god tid til å øve og personlig tilbakemelding på tekstene dine. 
Kursavgiften for medlemmer som omfattes av ordningen er 6000 kr, inkludert reise- og oppholdsutgifter. Kursavgiften for øvrige kursdeltakere er 18 000 kr.

Her kan du søke om plass, samt lese mer om Start-tilbudene.

Bak START-ordningen står Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

For mer informasjon:
Prosjektkoordinator Elisabeth Johansen, e-post: elisabeth.johansen@ij.no, mobil 916 29 484
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve@ij.no, mobil 908 41631