Start

START

er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.
Start-kursene har i hovedsak et teoretisk innhold og skal først og fremst gi svar på hvorfor journalistikken utøves, dernest hvordan de journalistiske verktøyer kan brukes i samsvar med journalistikkens ideologiske mål. Det praktiske formidlingsgrepet - å velge ut, organisere og skrive stoffet - er selvsagt også en del av kurset.

Bak START-programmet står Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag. Kurset gjennomføres på Institutt for Journalistikk i samarbeid med Høgskulen i Volda og gir, på visse vilkår, rett til å ta eksamen. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng, tilsvarende en halvårsenhet.

Hver samling er på fem dager og samlingene har følgende hovedtemaer:

  • Samling A: Journalistikk i dag, juss og etikk
  • Samling B: Kilder, offentlighet og research
  • Samling C: Sjangere og skriving
  • Samling D: Presentasjon og praksis

Deltakeravgift: Redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en bedrift som er medlem av Mediebedriftenes landsforbund, betaler kun ti prosent av deltakeravgiften som er kr 36 000, altså kr 3 600. Resten finansieres av bransjen via Startfondet.

Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier.

Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter og opphold. For journalister som omfattes av Start-ordningen, er også alle kostnader i forbindelse med eksamen inkludert. Øvrige kursdeltakere må selv dekke dette. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert. Nye startkurs settes normalt opp to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende.

START gravejournalistikk 

START gravejournalistikk er et grunnkurs for deg som vil lære deg å grave opp egne saker. Om du jobber på nett, papir, med tv eller radio spiller ingen rolle. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper.

Kurset går over to samlinger á fire dager. 

Kurset er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en bedrift som er medlem av Mediebedriftenes landsforbund. Egenandel er kun 5 000 kr for begge samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter.

Frilansere kan få støtte av Fristup til deltagelse. 
Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta. Kursavgiften er da 18 000 kr (reise og opphold dekkes ikke).

RESTART

Etter dette kurset skal du kunne gå rett inn i nettredaksjonen og jobbe like effektivt som internett-generasjonen. Da holder det ikke bare med teoretisk forståelse. Læringen på kurset skjer gjennom praktisk arbeide og oppgaveløsning. Du skal lære det digitale håndverket, og bli fortrolig med teknologi og terminologi.

Dette er kurset for medarbeidere som vil lære mer om digital journalistikk, hvordan internett har endret journalistiske arbeidsmetoder, hvordan journalistens samfunnsrolle påvirkes av at alle kan publisere og hvordan den etiske og juridiske årvåkenheten må skjerpes når du en dag blir frontsjef og ansvarlig for publiseringen.  

START FORSKNINGSJOURNALISTIKK

Forskning er en gullgruve for journalister, men forskning kan virke komplisert. Forskerne er uforståelige og de vitenskapelige studiene er fulle av vanskelige faguttrykk. Nå kan du lære å finne fram i den akademiske jungelen, hvor du finner de gode ideene og de beste kildene, hvordan du dekker fagfelt du ikke kan, og hvordan du stiller kritiske spørsmål til de smarteste ekspertene i landet.

Stadig mer av samfunnets beslutninger bygger på forskning. Forskere har stor tillit i befolkningen og brukes som eksperter av mediene. Forskningsinstitusjonene er store og viktige utdanningssteder, samfunnsaktører og arbeidsgivere. Hver dag kommer ny kunnskap om helse, samfunn, skole, barn, teknologi, trafikk, mat, dyr, miljø og klima – og mye mer. Det er mange gode historier i forskningen. Der kan du også finne ekspertkilder til alle felt du jobber med. 

Før og etter kurset får du oppfølging og veiledning i et digitalt kursrom. 

 

Bak START-ordningen står Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

For mer informasjon:
Prosjektkoordinator Elisabeth Johansen, e-post: elisabeth.johansen@ij.no, mobil 916 29 484
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve@ij.no, mobil 908 41631