Stup gir deg midlene til å ta den etterutdanninga du ønsker deg!

Neste søknadsfrist for stupstipend er 1. september.

STUPs studiereiser og STUPs dagskurs

 

STUP har egne kurs som er gratis for deltakerne. STUP har for eksempel flere turneer rundt om i landet, med dagskurs i nyttige journalistiske verktøy. I tillegg er det stadig nye tilbud om kurs eller studiereiser.

 

Individuelle stipend
  

Du kan søke individuelt stipend for eksempel for å oppgradere et fag du allerede har eller ta et nytt, dra på en konferanse, delta på et kort kurs eller et langt studieløp. Her setter kun fantasien og interessene grensene! Du kan få inntil 100 000 kr til å dekke studieavgift, reise og opphold.  

  

Vikarstøtte
  

STUP har vedtatt å etablere en egen ordning for arbeidsgiverne om støtte til vikarerer for de som mottar stipend eller går på STUPkurs. Hensikten med denne støtteordningen, er å gjøre det mulig for medarbeidere i små redaksjoner eller redaksjoner som har det spesielt vanskelig økonomisk, også å kunne ta etter- og videreutdanning. 

  

Spesielt om fagpressen
  

STUPordningene er avtalt i tariffavtale med arbeidsgiverne i MBL. I tillegg har bedrifter i fagpressen fått en tilslutningsavtale som gir medlemmene der like rettigheter i STUPordningen. Deter mulig for andre bedrifter å få tilslutningsavtale. Ta kontakt med STUPs sekretariat.   

  
  
Hvordan får jeg midler?
  

All infomasjon får du på www.stupstipend.no

Søknadsfristene er 1. april, 1. september og 1. desember. Kursene har fortløpende søknadsfrister.