Finansiering av journalistikk og journalistfaglige prosjekt

Karina Jensens Minnefond (fotofaglige prosjekt), frist i februar

Fritt Ord, frist ca annen hver måned

Unesco, (årlige satsningsområder) frist 1.februar

NJs reisestipend, frist 1.desember

Norsk kritikerlags reisestipend, frist 16.oktober