Karina Jensens Minnefond

Karina Jensens Minnefond
Svanen fra Bolsjoi, portrett av Nina Ananiasjvilij. Karina Jensen.

Karina-stipendet skal bidra til å bedre vilkårene for fotojournalistikk og pressefotografi i Norge.

Stipendet deles ut årlig til én eller flere fotografer som ønsker videreutvikling, utdanning eller å realisere fotoprosjekter. Det kan søkes av alle norske pressefotografer og fotojournalister.

En oversikt over tidligere stipendmottakere fra 1999 og frem til i dag finner du her.

Stipendet utlyses på hjemmeside til Pressefotografenes Klubb (PK). Søknadsfristen er i februar hvert år. Søknadsskjema til stipendet finner du her.

Om Karina Jensen

Karina Jensens Minnefond
Prevensjon på russisk. Årets bilde 1992. Karina Jensen.
Karina Jensens Minnefond

Karina Jensen døde av kreft i 1998, 35 år gammel. Hun var en av få kvinnelige fotojournalister i norsk presse. De siste ti årene arbeidet hun i Aftenposten.

Tross sin korte karriere satte Karina Jensen spor etter seg som fotograf. Hun ble hedret med bransjens gjeveste pris, "Årets bilde", i 1992 for bildet "Prevensjon på russisk", som viser en ung kvinne som stiger ned fra operasjonsbordet på en abortklinikk. Bildet er fra boken "Mor Russlands døtre" (Gyldendal 1992). Om bildet sa juryen blant annet: "Fotografen går inn i en svært privat situasjon på en respektfull og redelig måte."

Karina Jensen var ung og nyskapende, med et meget bevisst forhold til yrket. Gjennom sine verv i Aftenpostens Redaksjonsklubb og Pressefotografenes Klubb ivret hun for en bedring av vilkårene for fotojournalistikken og for pressefotografers mulighet til videreutvikling og utdanning, gjennom kurs, hospitering og prosjektarbeid. Da hun døde hadde hun studiepermisjon nettopp for å fordype seg og utvikle seg som fotojournalist.

Karina Jensens bilder og virke som fotograf er sterkt preget av ønsket om ærlighet og redelighet. Bildet skulle formidle respekt både for den som ble avbildet og for leseren. I så måte kunne hun være både sta og kompromissløs. Karina opplevde å bli verdsatt for dette, både blant lesere og kolleger over hele landet.

Hun vokste opp i Lierbygda utenfor Drammen. Hun bestemte seg tidlig for å bli fotograf. Hele tre ganger søkte hun på fotolinjen på Sogn yrkesskole uten å komme inn. Karina kom imidlertid gjennom et atskillig trangere nåløye, Pressefotografskolen, noen år senere, og dermed var porten til yrket åpen.

Hennes lyst på opplevelser og pågangsmot bragte henne ut i verden. Hun dekket krigen i Bosnia, fredsforhandlinger i Midtøsten, kurdere i Tyrkia, muslimsk kvinnehverdag i Pakistan, Bill Clintons valgkamp og kvinnekonferansen i Kina - bare for å nevne noe.

"Karina brøt ned myter om at pressefotografyrket har noe med tøffhet og maskuline verdier å gjøre. Hun var beviset på at ydmykhet, respekt, omsorg og ømhet er viktige forutsetninger for alt fotojournalistisk arbeid", skrev leder for Pressefotografenes klubb, Terje Bringedal, i nekrologen over Karina i november 1998.