Over 1 million kroner til NJs reisestipendNJ-medlem og tidligere klubbleder i Dagbladet, Turid Næss var en av de 60 journalistene som fikk reisestipend i fjor. Hun ville bruke pengene til en ReStart av sine russiskkunnskaper.

Over 1 million kroner til NJs reisestipend

NJs reisestipend er på 20 000 kroner. Tilsammen skal vi dele ut 1,2 millioner kroner. Søknadsfristen er 1. desember 2017.

Hvem kan søke disse stipendene?

  • Journalister, fotografer, tegnere og andre som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse, både ansatte og frilansere.
  • Frilansere som leverer stoff til kringkasting.

Andre ansatte i radio/tv og medlemmer av Norsk Redaktørforening omfattes ikke av ordningen. Dette har sammenheng med måten stipendene er finansiert på.

Hva skal søknadene inneholde?

Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens tilknytning til pressen, hva stipendet skal brukes til og et budsjettoverslag. Ved tildeling blir det lagt stor vekt på søkerens ansiennitet i de medier som omfattes av vederlagsordningene, det vil si dags-, fag- og ukepressen. Det er den faktiske fartstid i pressen som skal oppgis i søknaden, ikke eventuell lønnsansiennitet som måtte overstige det antall år søkeren har jobbet i yrket.

Inntil en firedel av stipendene tildeles etter sosiale kriterier

Søkerne til disse stipendene skal ha fylt 55 år, og ha arbeidet minst 20 år som journalist.
Ved tildeling av disse stipendene legges det hovedvekt på sosiale kriterier som framkommer i søknaden. I særskilte tilfeller kan kravene til alder og ansiennitet fravikes.

Søknadsfrist: 1. desember 2017

Søknadsskjema finner du på www.ij.no som administrerer søknadene på vegne av NJ.

LES MER: Retningslinjene for tildeling av NJs reisestipend.

PS: Dersom du har kort ansiennitet og har et godt prosjekt kan du vurdere å søke et av de andre stipendene som STIP eller STUP tildeler.