Ofte stilte spørsmål om journalistutdanning

Må jeg gå en spesiell skole for å bli journalist?

Svar: Journalist er ikke en beskyttet yrkestittel som for eksempel sykepleier, som er offentlig godkjent. Alle kan i prinsippet arbeide som journalist helt uavhengig av formell kompetanse. Når man skal søke på en jobb i media er det vanligvis en fordel å ha en formell kompetanse. Utdanningsnivået blant journalister er nok stadig høyere. Noen har en ren journalistutdanning, noen har annen relevant utdanning eller en kombinasjon av journalistutdanning og annen utdanning. Ønsker du å spesialisere deg, øker du mulighetene om du kombinerer utdanningen med fag som økonomi, helse, data, utenrikspolitikk eller annet.  

Kan NJ fortelle meg om en skole er bra eller dårlig?

Svar: Norsk Journalistlag har ikke vurdert de ulike studietilbudene innenfor journalistikk. Dette skyldes hovedsakelig at staten har et eget godkjenningsorgan; Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT - se www.nokut.no). I utlandet er det mange tilbud og NJ har dessverre ikke kapasitet til å holde oversikt over hvor gode de er, eller hvordan mulighetene er for å få jobb i Norge etter at man har gått på dem.

Hva er forskjellen på en fagskole og en høgskole?

Svar: Det finnes i dag to utdanningsløp for journalister; høgskoleutdanning og fagskoleutdanning. Utdanning ved høgskole gir studiepoeng, noe som gjør at man kan bruke utdanningen som en del av et større studieløp - for eksempel for å ta en bachelor eller master. Dette gjelder utdanningstilbudene ved høgskolene i Kautokeino (samisk), Bodø, Volda, Universitetet i Bergen, Oslo, BI Oslo, Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand (kristent verdigrunnlag) og Stavanger.

Fagskolene skal gi gi en relevant og yrkesrettet utdanning, men det gis ikke studiepoeng. Ved eventuell videreutdanning på høgskole har man rett til å få en individuell realkompetansevurdering av tidligere fagskoleutdanning og praksis, men det er ikke gitt at to år ved en fagskole gir to års godkjenning. Det kan for eksempel tenkes at to år fra fagskole kan godkjennes som ett år ved høgskole.

Dette skal som sagt vurderes individuelt. Du har rett til lån og stipend fra Statens lånekasse både ved høgskoleutdanning og utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler.

Hva koster det å ta en journalistutdanning?

Svar: Bortsett fra ved BI er det gratis å studere ved høyskolene og universitetene. For å studere ved en fagskole må man betale skolepenger. Dette gjelder altså også BI. Skolepengene er fra omkring 50 000 kroner og oppover pr skoleår.

Hvordan finner jeg ut hvilke skoler som er godkjente?

Svar: På NOKUTs hjemmesider kan du finne ut mer om skolene.

Hvilke egenskaper bør jeg ha som journalist?

Svar: Gode journalister kommer i alle kategorier. Men det hjelper nok om du er utadrettet, har pågangsmot, er nysgjerrig og engasjert i de temaene du vil arbeide med - og ikke minst har et ønske om å formidle videre den kunnskapen du erverver.