Tillitsvalgte

Norsk Journalistlag har tillitsvalgte på alle arbeidsplasser med NJ-medlemmer. Den hovedtillitsvalgte kalles klubbleder. På arbeidsplasser med minst 5 NJ-medlemmer skal redaksjonsklubb opprettes, og medlemmene velge et styre på minst tre. På arbeidsplasser med mindre enn 5 NJ-medlemmer skal det minst velges en klubbleder som også fungerer som NJ-tillitsvalgt og en vararepresentant.

Alle klubber skal ha en midlertidigkontakt, som har spesiell kompetanse på midlertidig-spørsmål. I mindre klubber kan klubbleder selv ha denne oppgaven.

Alle klubber er tilknyttet et regionalt lokallag, som velger sitt styre med ledere. Lokallagslederne finner du på lokallagssidene. Lurer du på hvem som er klubbleder eller midlertidigkontakt i en redaksjon, kan du ta en titt på det enkelte lokallag sine sider. Mange av dem har lister over hvem som er klubbledere liggende ute på sine nettsider. Finner du det ikke der, kan du kontakte medlem@nj.no for å få vite det.

I konsernene velges et konsernlagsstyre, som også har en leder.

Dessuten har NJ et landsstyre på 15 personer, med Thomas Spence som leder og Hege Iren Frantzen som nestleder. Landsstyret velges på landsmøtet annet hvert år.