NJ-skolen

I NJ arrangerer vi både sentrale samlinger for tillitvalgte fra hele landet og vi reiser rundt til klubber og lag for å kurse våre tillitsvalgte. Den største samlingen vi holder for å skolere våre tillitsvalgte er NJs Styrkeløft. I tillegg legger vi opp til kortere kurs rundt om i landet. I tillegg har både flere lag i NJ stor kursaktivitet og samlinger for tillitsvalgte og medlemmer.