Bestill kurs til samlingen deres

NJs politiske ledelse og øvrige stab ønsker å være rundt om i organisasjonen for å møte medlemmer og tillitsvalgte, delta i debatter og møter og tilby kurs.

NJ jobber innen mange forskjellige tema, fra arbeidsrett og tariff til journalistikk og organisasjon. Vi kommer gjerne til samlingen deres for å bidra i tema dere har på dagsorden. 

Under har vi skissert opp eksempler på tema vi kan gi kurs og innledninger i. Noen av kursene har en dedikert kursleder, mens andre kurs kan flere hos NJ holde. Sjekk ut hvem staben i NJ er ved å følge linkene til de to avdelingene.

Ta kontakt med Gunhild Mohn om dere ønsker å få besøk av oss. 

 

 ARBEIDSLIV

Lokale forhandlinger Før årets lokale forhandlinger kan det være nyttig å samle forhandlingsutvalget til en intensiv økt med fokus på forberedelser som å forstå alle relevante begreper (som lønnsglidning og overheng), bli kjent med aktuell lønnsstatistikk og kravberegningsskjemaet, samt å diskutere taktikk og hvordan gjennomføre gode forhandlinger. 
Arbeidstid Er du usikker på om turnusen hos dere er helt lovlig? NJs rådgivere forteller deg akkurat hva du skal gjøre for å avsløre om turnusen er innenfor eller utenfor. Tema som tas opp er blant annet hvem som skal ha 35,5 times og hvem som skal ha 37.5 times uke, gjennomsnittsberegning av turnus og ulempetillegg.  
Nedbemanning Flere mediebedrifter er inne ikke bare første, men andre og noen kanskje tredje runde med nedbemanning og omstilling. Hvilke rettigheter har de ansatte når bedriften skal nedbemanne? Hva må du som tillitsvalgt gjøre først og hvordan følger du opp? NJs rådgivere og advokater har erfaring fra flere nedbemanningsprosesser, de rydder i begreper, svarer på spørsmål og tegner og forklarer. 
Midlertidig ansettelse Hva sier lov og avtale om midlertidig ansettelser? Hva skiller frilansere og midlertidig ansatte? NJs rådgivere gjennomgår de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og hva du som klubbleder må vite for å kunne passe på at bedriften ikke har ulovlige midlertidig ansatte. 
Opphavsrett - stofftyveri  Et av NJs viktigste rettsområder er opphavsretten. Særlig med internett har stofftyveri blitt et stadig voksende problem. Hva gjør du når du finner ut at noen har brukt stoffet ditt uten ditt samtykke? Hva skal redaktør gjøre? Hvordan kan ditt materiale brukes uten at du kan kalle det et tyveri? NJs rådgivere gir deg rykende ferske eksempler fra virkeligheten og forteller deg hvilke rettigheter du har og hvordan du kan løse saken. 
 

 JOURNALISTIKK OG ORGANISASJON

Plagiat eller sitatrett? Det å utgi noen annens journalistiske arbeid som sitt eget er fusk. Men journalister har jo rett til å sitere eller gjengi annet journalistisk innhold uten å innhente samtykke fra rettighetshaver, så lenge man oppgir kilden. Så hvor går den rettslige grensen? Advokat og rådgiver i NJ Ina Nyrud gir deg innsikt.  
Posttraumatisk stress eller vekst?  NJs rådgiver Trond Idås har forsket på hvordan journalister reagerer på krevende oppdrag som trafikkulykker, kriminelle miljøer, tsunamien og 22.juli. Han er nå i ferd med å skrive en doktorgrad om hvordan journalister reagerer på å havne i etiske dilemma på jobb, og hvordan disse kan føre til posttraumatisk stress eventuelt posttraumatisk vekst. 
Skillet mellom reklame og journalistikk  Reklame er en ærlig sak. Men reklame fordekt som journalistikk er et demokratisk problem. Norsk Presseforbund vedtok før sommeren nye punkter i VVP som tydeliggjør skillet mellom reklame og journalistikk. NJs nestleder Hege Iren Franzen var med i arbeidet med å revidere plakaten. Hun kommer gjerne for å debattere skillet og hvorfor det er så viktig at reklame og journalistikk ikke blir forvekslet.  
Medierett Hva sier ny straffelov om krenkelse av privatlivets fred og redaktørens ansvar? Hvordan er de nye sivilrettslige erstatningsreglene om ærekrenkelser? Hvilket rettslig kildevern har vi etter Ulrik Rolfsen-saken? Ina Nyrud gir deg oversikten.
Hva sier ny straffelov om krenkelse av privatlivets fred og redaktørens ansvar? 
Hvordan er de nye sivilrettslige erstatningsreglene om ærekrenkelser?
Hvilket rettslig kildevern har vi etter Ulrik Rolfsen-saken?Hva sier ny straffelov om krenkelse av privatlivets fred og redaktørens ansvar? Hvordan er de nye sivilrettslige erstatningsreglene om ærekrenkelser?Hvilket rettslig kildevern har vi etter Ulrik Rolfsen-saken?
Offentlighet og innsyn Bli inspirert til å grave frem de gode sakene. Finn gull i offentlige arkiver. Åpne lukkede møter. Lær deg innsynsrettighetene i offentleglova, miljøinformasjonsloven og kommuneloven. 
Etablere klubb  Hva er klubbens oppgaver og hvordan får dere til et godt arbeid? Organisasjonssekretær Aslaug Watten går gjennom arbeidsform og oppgavedeling, samarbeid med ledelsen og utarbeiding av et årshjul. Hun er også gjerne med og lager planer for verving av medlemmer.  
Stipend og kurs   Journalister og fotografer i Norge har tilgang på en skog av forskjellige stipendordninger. Du kan få støtte til egne journalistiske prosjekter, det finns flere forskjellige etter- og videreutdanningsorninger, penger til å hvile, til å skrive fagbøker og til å forske, rene reisestipend, mulighet til å delta på journalistfaglige konferanser og ikke minst IJs kurs. Orgnaisasjonssekretær i NJ Gunhild Mohn viser deg vei i jungelen av tilbud og muligheter, slik at du finner akkurat den muligheten du er på utkikk etter.