Bestill kurs hjem til deg!

Har dere lyst på besøk fra NJ? 

Her kan dere bestille kurs til klubben, lagets tillitsråd, årsmøte, seminarer eller samlinger. Bestillingen går til NJs sekretariat som vil ta konktakt med dere.

Dersom dere har helt spesifikke behov og ønsker, så er det bare å ta kontakt (gunhildatnj.no), så skreddersyr vi et opplegg til dere!

OBS: Våre rådgivere er veldig etterspurte! Bestill kurs så tidlig som mulig, minimum 4 uker før dere planlegger kurset.

Tittel

Innhold

Lengde Bestill 

Stress og traumer 

 • Hvordan reagerer vi på å være vitne til andres lidelser?
 • Normale reaksjoner - og når bør vi be om hjelp?
 • Oppdrag med risikofaktor
 • Hvordan forebygge problemer?
 • Ledelsens og kollegers rolle
 • Hvilke ressurser finnes?

 3 t

 

 X

 

Rett til innsyn
 • Den nye offentleglova
 • Miljøinformasjonslova

 3 t

 

 X

 

Medieretten i fugleperspektiv
 • Prinsippet om redaksjonell frihet
 • Ærekrenkelser
 • Vern av privatlivets fred
 • Retten til eget bilde
 2 t  X
Lokale forhandlinger
 • Lønnsglidning og overheng
 • NJs lønnsstatistikk
 • Kravberegningsskjema
 • Ankemuligheter og sanksjoner
 3 t

X

 

Arbeidstid
 • Hvor lang arbeidsuke egentlig?
 • Overtidsbetaling helt konkret
 • Turnus: helgeberedskap uten kompensasjon?
 • Gjennomsnittsberegning
 3 t  X
Ferie
 • Penger: trekk og utbetaling
 • Overføring
 • Avvikling
 2 t   X

Midlertidig

 • Hvem er hva? Begrepsavklaring
 • Kan og bør det begrenses?
 • Arbeidsmiljøloven og Journalistavtalen
 2 t  X
       
Opphavsrett - stoffutveksling 
 • Hva beskytter loven mot?
 • Hva kan arbeidsgiver gjøre og ikke gjøre?
 • Vederlag og kompensasjon 
 2 t   X 
Klubbstyrearbeid
 • Arbeids- og oppgavedeling
 • Utarbeiding av årshjulet
 • Rekruttering

 2 t

 

 X