NJs tilbud til tillitsvalgte

Gjennom NJs kurstilbud håper vi å gi våre tillitsvalgte den kunnskapen de trenger for å gjøre en best mulig jobb for våre medlemmer. Gjennom kursene vil de tillitsvalgte bli kjent med NJs politikk og nettverk, de blir kjent med relevante avtaler og lover og de styrkes i sine forhandlings- og analyseevner. 

Kursene er først og fremst laget med tanke på klubbledere, lokallagsledere, forhandlingsledere og styrerepresentanter, men andre tillitsvalgte kan også melde seg på. Du har krav på fri fra jobb når du deltar på NJs kurs. Og enten betaler NJ kurset, reisen og oppholdet, eller så gjør arbeidsgiver det (gjelder arbeidsmiljøkurset). 

NJs tillitsvalgtopplæring består høsten 2015 av følgende kurs:

  • 6. oktober Konflikthåndtering og den vanskelige samtalen, et kurs for klubbledere og verneombud. Holdes i NJs lokaler. 
  • 13. til 16. oktober ARBEIDSMILJØKURS primært for verveombud, men også åpent for klubbledere, holdes på Refsnes Gods, Jeløya (Moss).
  • 30. november og 1. desember NJs STYRKELØFT, bredt tilbud til alle NJs tillitsvalgte, holdes på Quality Hotell Expo (Lysaker).

I tillegg tilbyr NJ kurs lokalt, i klubber eller lokallag. Tillitsvalgte kan bestille kurs til samlinger via bestillingsmeny.  

NJ dekker reise og bespisning for våre tillitsvalgte på alle våre kurs. NJ dekker også overnatting på todagerskursene.

 Praktisk informasjon

  • NJ dekker reise på billigste måte til for alle våre tillitsvalgte på våre kurs. Dersom kurset går over flere dager dekker NJ også overnatting. 
  • På alle våre kurs inngår rikelig med mat!
  • Alle som søker om plass vil få tilbakemelding.