Jeg trenger oversikt over frilansmedlemmene i min region

Her kan FJ-tillitsvalgte bestille oversikt over medlemmene i sin region.

Listeforespørsel fra FJ-tillitsvalgte