Jeg trenger oversikt over medlemmene i mitt lokallag

Her kan tillitsvalgte bestille oversikt over medlemmene i sitt lokallag.

Listeforespørsel fra lokallag
  1. Navneliste sortert på klubb
    Liste for utsendelse på e-post
    Oversikt over klubbledere i lokallaget
    Annen type liste
  2. .