Å starte NJ-klubb

Dersom du arbeider i en redaksjon med fem eller flere NJ-medlemmer skal dere etter NJs vedtekter, danne klubb. Det kan være lurt å gjøre det uansett om dere er færre enn fem. Her er oppskiften.

1. Forbered deg

- Skaff deg oversikt over hvem som allerede er NJ-medlemmer i redaksjonen 
- Verv de som ikke er medlemmer (Husk også midlertidig ansatte)
- Fortell om planene om klubb og hvorfor det er viktig

2. Send ut saksliste og innkalling til konstituerende årsmøte

- Sendes ut til alle medlemmer i god tid før møtet, helst minst 8 dager før

Vurder om dere skal invitere potensielle medlemmer til å være observatører til hele eller deler av dette første møtet. Kanskje de melder seg inn da!

Inviter gjerne en fra lokallaget til å være med

3. På konstituerende årsmøte (= saksliste)

1. Velg møteleder og referent
2. Vedta vedtekter for klubben
3. Velg klubbleder og styremedlemmer

NJ har mønstervedtekter som dere bruker som mal når dere skal lage klubbens vedtekter. Mønstervedtektene angir for eksempel hvordan klubbstyret bør settes sammen.

4. Diskuter hvilke saker klubben skal jobbe med

Dette trenger ikke å være en del av det formelle årsmøtet, men det kan være engasjerende å ha en første runde på hva medlemmene ønsker.

4. Send referat fra årsmøtet til alle medlemmer

 

5. Informer om at det er dannet NJ-klubb

Arbeidsgiver

Innen 8 dager etter konstitueringen skal arbeidsgiver ha melding om at NJ-klubb er etablert, og informasjon om hvem som er klubbleder/sitter i styret. Det er fint å gi informasjon både skriftlig og muntlig.
Etabler faste samarbeidsrutiner med arbeidsgiver, f eks med møter for å utveksle informasjon en gang i måneden eller oftere. Få en fast kontaktperson i ledelsen.

Lokallaget

Ta kontakt med lokallagsleder. Gi beskjed om hvem som er klubbleder og send klubbens vedtekter til lokallaget for godkjenning. Vedtektene skal ikke stride mot NJs sentrale vedtekter, og lokallaget er kontrollinstans. Du finner lokallagslederen din her.

NJ-sekretariatet

Send beskjed om at det er etablert klubb, med navn og kontaktadresser til nj@nj.no
Når NJ har fått melding om valg, vil klubbleder få informasjonspakke og innkalling til kurs.

6. Da er dere i gang!

Første styremøte: Klubbstyret må diskutere prioriteringer, samarbeidsrutiner, informasjonsrutiner og legge planer for klubbarbeidet. Husk at tillitsvalgte representerer medlemmene, og at det er viktig å informere medlemmene og avholde møter om viktige spørsmål.

Når du er i tvil, ta kontakt med lokallaget ditt, så får du hjelp.
Evt kan du henvende deg til sekretariatet på e-post eller telefon 22 05 39 50

Uskriftsvennlig versjon