Utdanning

Norsk Journalistlag skal arbeide for medlemmenes journalistfaglige interesser, for høyest mulig etisk standard og integritet blant medlemmene, samt verne om ytringsfriheten. Av dette følger at NJ er opptatt av utdanningsspørsmål, enten det dreier seg om journalistutdanningene på høgskolene, praksissituasjonen for studentene, eller etter- og videreutdanningsmulighetene for erfarne journalister.

  • Visste du at NJ f.eks. var med å opprette Institutt for Journalistikk (IJ) i 1975?
  • Og at journalistene har hatt sin egen bransjeordning for studiepermisjon (D-STUP) siden 1979?

Alle de store tariffavtalene til NJ har bestemmelser om studiepermisjon med lønn. Minstekravet er at journalistene har fri til å delta på kurs ved IJ, og til å benytte pressestipender uten å tape lønn på det. Du må undersøke din egen tariffavtale for å se hva du har krav på.

Siden 2000 har du som arbeidstaker hatt lovmessig krav på fri fra arbeidsplassen for å ta etter- og viderutdanning. Da kom det inn et tillegg i arbeidsmiljøloven som sier at dersom du har vært i arbeid i minst tre år, og har vært minst to år hos en arbeidsgiver, så har du rett til permisjon i opptil tre år for å studere. Dette er ulønnet permisjon.