Stipend

NJ deler ut mange stipend hvert år.

NJs konferansestipend

NJ deler årlig ut reisestipend til journalister, fotografer, tegnere og andre, fast ansatte eller frilansere, som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse. Frilansere som leverer stoff til kringkasting kan også søke stipendet. Se mer her.

Oslo Journalistklubbs reisestipend

Også Oslo Journalistklubb deler ut reisestipend hver høst. Stipendene lyses ut på OJ sine nettsider og presenteres i nyhetsbrev fra OJ.

Stipend fra Pressens faglitteraturfond

Midlene i Pressens faglitteraturfond skal, som fondets navn tilsier, brukes til å produsere faglitteratur innenfor emnet journalistikk, eller innenfor emner som er tilknyttet journalistikken. Det vil si reportasje-, dokumentar- og debattbøker. Fondet skal skaffe norske journalister og redaktører god norsk faglitteratur til en rimelig pris. Midler fra dette fondet kan søkes av alle som har opparbeidet rettigheter i forhold til bibliotekvederlaget. Medlemskap i NJ eller NR er ingen betingelse for å bli tildelt støtte, men søkeren må godtgjøre at vedkommende er berettiget til støtte som rettighetshaver.

Mer info om de ulike stipendene finner du på sidene til Institutt for Journalistikk.