NJ deler ut 1,2 mill i reisestipend - søk nå!

NJ deler ut 1,2 mill i reisestipend - søk nå!

NJ deler ut reisestipend på 20 000 kroner. Søknadsfrist er 1. desember 2015.

Hvem kan søke disse stipendene?

  • Journalister, fotografer, tegnere og andre som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse, både ansatte og frilansere.
  • Frilansere som leverer stoff til kringkasting.
  • Ansatte i etermediene som hovedsakelig jobber som nettjournalister.

Andre ansatte i radio/tv og medlemmer av Norsk Redaktørforening omfattes ikke av ordningen. Dette har sammenheng med måten stipendene er finansiert på.

Hva skal søknadene inneholde?

Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens tilknytning til pressen, hva stipendet skal brukes til og et budsjettoverslag. Ved tildeling blir det lagt stor vekt på søkerens ansiennitet i de medier som omfattes av vederlagsordningene, det vil si dags-, fag- og ukepressen. Det er den faktiske fartstid i pressen som skal oppgis i søknaden, ikke eventuell lønnsansiennitet som måtte overstige det antall år søkeren har jobbet i yrket.

Ved tildeling legges det stor vekt på søkerens ansiennitet i de medier som omfattes.

Inntil en firedel av stipendene tildeles etter sosiale kriterier

Søkerne til disse stipendene skal ha fylt 55 år, og ha arbeidet minst 20 år som journalist.
Ved tildeling av disse stipendene legges det hovedvekt på sosiale kriterier som framkommer i søknaden. I særskilte tilfeller kan kravene til alder og ansiennitet fravikes.

Søknadsfrist: 1. desember 2015

Søknadsskjema finner du på www.ij.no som administrerer søknadene på vegne av NJ.

LES MER: Retningslinjene for tildeling av NJs reisestipend.

PS: Dersom du har kort ansiennitet og har et godt prosjekt kan du vurdere å søke et av de andre stipendene som STIP eller STUP tildeler.