NJs reisestipend

NJ deler årlig ut reisestipend til journalister, fotografer, tegnere og andre, fast ansatte eller frilansere, som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse. Frilansere som leverer stoff til kringkasting kan også søke stipendet.

Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens tilknytning til pressen, hva stipendet skal brukes til og et budsjettoverslag. Ved tildeling blir det lagt stor vekt på søkerens ansiennitet i de medier som omfattes av vederlagsordningene, det vil si dags-, fag- og ukepressen. Det er den faktiske fartstid i pressen som skal oppgis i søknaden, ikke eventuell lønnsansiennitet som måtte overstige det antall år søkeren har jobbet i yrket. Dersom du har kort ansiennitet og har et godt prosjekt bør du vurdere å søke et av de andre stipend som STIP tildeler.

 

Inntil en firedel av stipendene tildeles til yrkesaktive søkere som har fylt 55 år og som har minst 20 års ansiennitet som journalist.  Ved tildeling av slike stipend legger Pressens Stipendkomité vekt på sosiale kriterier som framkommer i søknaden. Komiteen kan i særskilte tilfeller fravike kravet til alder og ansiennitet.

 

Reisestipendet har de siste årene vært på 20.000 kroner, og det varierer hvor mange stipend som deles ut hvert år. Søknadsfristen er 1. desember hvert år, og du søker via IJ.

 

Ansatte i radio/tv og medlemmer av Norsk Redaktørforening omfattes ikke av ordningen. Dette har sammenheng med måten stipendene er finansiert på.