280 journalister fikk «kopi-penger»

Norsk Journalistlag (NJ) har i sommer delt ut over 900 000 kroner til journalister som har laget programmer for radio og TV som er mye kopiert i de tusen hjem. Blant de mest populære er Radioresepsjonen, 4-stjerners middag og Farmen.

Det kom i år inn rundt 700 søknader til NJ om vederlag fra opphavsrettsorganisasjonen Norwaco. Organisasjonen får penger over statsbudsjettet som skal deles ut blant personer som har bidratt til å lage radio- og TV-programmer eller musikk som blir kopiert til privat bruk. Da ordningen ble opprettet, handlet dette om å lage kopier på kassetter og disker. I dag skjer det meste av kopieringen som podcast for radio og via PVR-boksen for TV sin del. 20 medlemsorganisasjoner i Norwaco deler ut penger fra ordningen, blant andre NJ og Norsk Redaktørforening. Den aller største summen havner hos Norsk Skuespillerforbund.

Årets søkere har mottatt fra 15 000 til 1000 kroner i vederlag for programmer som ble sendt i 2017. Størrelsen på beløpet har sammenheng med hvor mye det aktuelle programmet har vært kopiert for privat bruk. Det har skjedd en betydelig endring i rekkefølgen på «topplistene» de siste årene fordi NRK har gjort de fleste av sine programmer tilgjengelig for gratis strømming via nettsidene sine. Strømming regnes ikke som kopiering og faller dermed utenfor ordningen. Det har ført til at populære programmer som Nytt på nytt og Skavlan har tapt terreng i forhold til de hyppigst kopierte programmene på andre kanaler.