Filtrer etter
Mediepolitikk

Ynskjer meir openheit med nytt eigarskapsregister

Medierettsadvokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud, stilte 13. desember på høyringa i Stortinget om den nye Lov om register over reelle rettighetshavere – Prop. 109 L. Med denne lova vil det bli oppretta eit register over såkalla reelle rettighetshavere – den eller dei fysiske personane som faktisk eig eller kontrollerer eit selskap eller foretak. [...]