Filtrer etter
Ina Lindahl Nyrud

    Støtteskriv til Høyesterett

    Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerer seg i Rettspraksis.nos høyesterettsanke i tvisten mot Lovdata. Utfallet har stor samfunnsmessig betydning.