Brudd i NRK oppgjøret

Tariff 2018

– Spekter la fram et tilbud med en økonomisk forutsetning som vi ikke kunne akseptere. Derfor var det ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK.

Norsk Journalistlag og arbeidsgiverforeningen Spekter møttes fredag for å se om det var grunnlag for å videreføre forhandlingene i NRK, som ble avsluttet av NRK 20. april.

– Medlemmene våre mener avstanden på 110 000 kroner mellom NRKs journalister og kollegene i de andre store mediehusene må reduseres. Vi så dermed ikke noen mulighet for å godta Spekters krav fordi denne forutsetningen vil trolig få motsatt effekt. Dermed er det nå brudd og det vil bli tatt kontakt med riksmekleren for å bli enig om en meklingsdato, sier Aune.

Viktige rettigheter

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør, og det skal derfor også forhandles om rettigheter.

– Ingen av våre medlemmer skal ha en kompetanse som går ut på dato. Vi må forsikre oss om at NRK følger oss opp, og gir den kompetansen som er nødvendig. Dette ble avvist i de innledende forhandlingene med NRK, men er veldig viktig for vår medlemmer, sier Aune.

Samtidig er Aune tydelig på at tilkallingsvikarer og ansatte skal likebehandles også på lønn.

– Det skal ikke være sånn at folk tjener mindre bare fordi de er tilkallingsvikarer. Det ville vi få en forsikring om fra NRK. Det fikk vi ikke i forhandlingene, og det skuffer oss, sier Aune.

– Plan A er nå å finne en løsning hos meklingsmannen. Plan B er parallelt å forberede og mobilisere til streik, sier Aune.

Les også:

Lønnsforhandlingene i NRK avsluttet – NRK kastet kortene.