Fem på NJ Styrkeløft

Tillitsvalgte i Norsk Journalistlag har vært gjennom to dager spekkfulle med kompetanseheving. Les hva fem tillitsvalgte forteller fra NJ Styrkeløft 2018, og hvorfor de engasjerer seg.

Susann Michaelsen, klubbleder NRK Sporten

Hvorfor er du klubbleder?

– Lærer mye, liker å ta ansvar og være med å tilrettelegge for kollegaenes arbeidsliv. Være ledelsens vaktbikkje og medarbeidernes stemme hos beslutningsorganet!

På hvilken måte har NJ Styrkeløft vært viktig for deg?

– Man blir aldri utlært. Mange viktige temaer og tips man kan ta med seg hjem i arbeidshverdagen. Utveksle tips og råd med andre i bransjen og få inspirasjon.

Hva tar du med deg hjem til klubbarbeidet?

– Vanskelig å plukke ut noe konkret, men lært litt nye ting, fått forsterket trygghet i forhold til hva man skal kunne kreve og forvente av vår ledelse. Samt en energipille i forhold til å stå på for medlemmene.

Heidi Taksdal Skjeseth, klubbleder Dagsavisen

Hvorfor er du klubbleder?

– Jeg ble spurt og svarte ja, som jeg mener man må hvis man kan. Synes det er kjempeviktig og ser på det som en mulighet til å lære mye og til å bidra til gode og trygge arbeidsforhold, noe jeg mener er helt avgjørende for også å lage god journalistikk. 

På hvilken måte har NJ Styrkeløft vært viktig for deg?

– Jeg er helt fersk, så jeg har lært masse og møtt og blitt kjent med mange kolleger. 

Hva tar du med deg hjem til klubbarbeidet?

– Masse ny kunnskap og motivasjon jeg skal dele med klubbmedlemmene. Og jeg skal ta kontakt og med midlertidige og tilkallingsvikarer og høre hvordan de har det – og om de er organiserte. 

Jan Zahl, klubbstyremedlem i Stavanger Aftenblad

Hvorfor er du med i klubben?

– Er klubbstyremedlem fordi klubbarbeid er viktig, særlig med tanke på tidene i mediebransjen.

På hvilken måte har NJ Styrkeløft vært viktig for deg?

– Har lært ting eg ikkje visste frå før. Har møtt folk eg ikkje har møtt før.

Hva tar du med deg hjem til klubbarbeidet?

– Styrke.

Leslie Tangen, klubbleder i Klubb 2

Hvorfor er du klubbleder?

– For å hjelpe og ivareta mine kollegers utfordringer og krav. Være en vaktbikkje for at prosesser og  endringer gjennomføres på en riktig måte. Være et medmenneske overfor kolleger som trenger støtte og noen å snakke med. Gi så gode råd som mulig til det beste for de ansatte også med en målsetting for bedriftens beste.

På hvilken måte har NJ Styrkeløft vært viktig for deg?

– Gode kurs og foredrag. Nyttig og hyggelig å møte mange andre klubbledere for å dele erfaringer og styrke nettverket.

Hva tar du med deg hjem til klubbarbeidet?

– Mer trygghet på rollen. Mer kompetanse.

Emma Aldal Sætre, nestleder NJ Student Bergen

Hvorfor er du med i studentklubben?

– Jeg ønsker å være nestleder i NJ Student Bergen fordi jeg ønsker at flere studenter skal ta del i fagorganisasjonen. Det er viktig at studentene vet hvilke rettigheter de har, bidrar til gode arbeidsforhold for journalister og deltar i samtalen om hvordan journalistikk burde være

På hvilken måte har NJ Styrkeløft vært viktig for deg?

– For meg har det vært viktig å forstå hvilken organisasjon klubben er en del av. Det er nyttig for meg å se hva NJ arbeider for, og å møte andre som er medlem.

Hva tar du med deg hjem til klubbarbeidet?

– Hjem til klubben tar jeg med meg informasjon om ulike utfordringer journalistikken og journalister møter på i arbeidslivet. Jeg kommer også tilbake med mer innsikt i hva NJ er og motivasjon for å stå på for å verve nye medlemmer.