Artikkelen er mer enn ett år gammel

Finn Våga og Anne Ardem får Trym-prisen

Utrettelig arbeid for Norsk Journalistlag gjennom 24 år og banebrytende arbeid for organisering av mellomledere ble hedret med Trym-prisen under landsmøtets festmiddag.

Trym-prisen deles ut til tillitsvalgte som har vist en spesielt stor innsats, og er oppkalt etter tidligere NJ-leder og generalsekretær Trygve Moe, som selvfølgelig selv står for utdelingen, på sitt 28. landsmøte.

Om vinnerne

Ingen vet hvor mange timer, kvelder og helger den første av årets prisvinnere har brukt på tillitsarbeid. Han sier aldri nei når medlemmer og andre tillitsvalgte ber om råd. Han bistår ikke bare klubben i Aftenbladet, hans engasjement for faget og menneskene er geografisk uavhengig, og han har i flere tiår vært en sentral støttespiller for NJs ledelse like mye som for klubber og kolleger lokalt.

Finn Våga stiller alltid opp og gir av seg selv.

Mang en klubbleder har fått besøk av Finn, delt en kopp te, diskutert problemer før Finn har gitt råd, oppmuntringer, korrigeringer, ved behov av og til også en mild irettesettelse, eller alt på en gang. Han er i praksis tillitsvalgt på helkontinuerlig skift- over alt, i inn- og utland, oftere i telefon ved gaten på en flyplass enn på gaten i Stavanger.

Våga har vært spesielt dyktig til å hjelpe frem nye tillitsvalgte, klubbledere i små redaksjoner og mange av dem som ikke så mange andre «ser». Han har alltid orket å oppsøke alle som trenger det, selv om det har krevd både sene netter, tidlige morgener og tungvint logistikk.

Vågas sosiale evner og evne til å se folk som trenger å tas med inn i laget, er kanskje likevel det som har betydd mest, personlig, for de mange jeg har snakket med, skriver en som har nominert Finn.

For mange i Aftenbladet er han fortsatt Klubbleder, og den ledelse og medlemmene vil snakke med, mange år etter at han ga seg. Stadig melder han seg til tjeneste, spør om det er noe han kan hjelpe med, tar opp saker på eget initiativ – ikke bare ett sted, men i mediehus etter mediehus.

Finn har gitt andre journalister lyst til å gjøre en innsats for NJ. Finn har vist hvor viktig og meningsfullt det er å gjøre en innsats for fellesskapet, han vet hva SOLIDARITET betyr, og hvordan man gir det innhold.

Finns betydning for at NJ er en betydelig maktfaktor kan ikke undervurderes, og hans innsats  og klartenkthet i kaoset da nedskjæringene slo tungt inn fra 2008 bidro sterkt til det fundamentet som NJ og bransjen nyter godt av i dag.

Vi har ikke tid til å liste opp alle vervene han har hatt innenfor klubb, lokallag, NJ Schibsted, AU og LS, Kysten Rundt, fotofestivalen Dok og mye mer til- kort sagt: Finn Våga er verdig vinner av Trym-prisen!

Anne Ardem har gjort et banebrytende arbeid og spesielt god jobb i å utvikle og etablere et godt fagforeningstilbud for redaksjonelle mellomledere. Hun har sørget for uvurderlig hjelp til svært mange enkeltmedlemmer, som ellers ikke ville fått noe tilbud fra en annen klubb.

Mellomledere er også arbeidstagere, men ledere kan ofte være både alene og ekstra sårbare i forbindelse med for eksempel omorganiseringer. Prisvinneren har sørget for at ledere i NRK som blir NJ-medlem nå får hjelp, råd eller tips om alt fra kontraktsinngåelse, lønnsspørsmål, rettrettordninger og arbeidsbetingelser til juridiske spørsmål og lignende.

I starten fikk hun flere kritiske bemerkninger fra både toppledelsen og ordinære medlemmer om behovet for – og om hvorvidt det var riktig at NJ skulle organisere ledere. Men, hun har hele tiden argumentert for ledernes rett til å organisere seg, og at redaksjonelle ledere hører hjemme i NJs journalistfelleskap.

Anne Ardem har vært primus motor og klubbleder i nesten 10 år for mellomlederklubben i NRKJ. I dag teller klubben over 100 medlemmer og er en viktig klubb både for ledelsen og for de tillitsvalgte i NRK – men aller mest for medlemmene våre i mellomlederfunksjoner i NRK. Gratulerer med Trym-prisen, Anne Ardem!

Tidligere vinnere av Trym-prisen:

2017: Anne Ardem og Finn Våga

2015: Tone Rudberg og Britt-Ellen Negård

2013: Marit Helland og Thomas Sommerset

2011: Marit Ulriksen, Audun Solberg, Eva Stabell og Jeanette L. Bækkevold

2009: Terje Bringedal

2007: Carine Johansen

2005: Borge Otterlei og Vigdis Bendiktsen

2003: Reidun Kjelling Nybø, Lars Olve Hesjedal, Rune Valderhaug og Sven Arne Buggeland

2001: Kjetil Haanes

1999: Kjell Vesje og Erik Hollie

1998: Eli Grotle

1996/1997: Alf Skjeseth og Birgitte Kjos Fonn

1995: Trondhjems Journalistforening