Artikkelen er mer enn ett år gammel

Frilanserne får plass i NJs tariffarbeide

AU har satt ned en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til tiltak som kan styrke frilansernes rettigheter blant annet gjennom tariffoppgjørene.

Bakgrunnen for arbeidsgruppen er Norsk Journalistlags Tiltaksplan 2015-2017 og landsstyrets vedtak 29.5.15, der AU fikk i oppgave å oppnevne en arbeidsgruppe med deltagelse fra NJ Frilans, fagstab og politisk ledelse.

Arbeidsgruppen starter arbeidet høsten 2015 og skal legge frem sine forslag for landsstyret i løpet av 2015.

NJ Frilans skal sikres representasjon i relevante forhandlingsutvalg i NJs tariffområder og målsettingen er å bringe inn eventuelle krav i forbindelse med hovedoppgjørene i 2016.

Gruppen skal også foreslå tiltak for å følge opp Tiltaksplanens punkt der det heter “Arbeide spesifikt for å hente igjen etterslepet i lønns- og arbeidsbetingelser for fotojournalister/pressefotografer som er lønnsfrilansere eller selvstendig næringsdrivende.”

NJs leder Thomas Spence skal lede utvalget. De andre i utvalget er:

  • Stein Larsen, tariffansvarlig i NJ
  • August Ringvold, advokat
  • Anette Andresen, leder i NJ Frilans
  • Toralf Sandåker, NJ Frilans
  • Dag Idar Tryggestad, BT og Schibsted
  • Tone Rudberg, Aller
  • Rolf Johansen, NRK