NJ ber helsekomiteen dra i nødbremsen

Hemmelighold av medisinpriser må opphører.

Under den muntlige stortingshøring i helsekomiteen torsdag, ba Norsk Journalistlag om at sykehusenes hemmelighold av medisinpriser opphører.

NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud viste til at hemmeligholdet legger uheldige begrensninger på journalisters arbeidsvilkår, og svekker mulighetene for å lage viktig journalistikk om befolkningens helse.

NJ anførte videre at det ikke er rettslig grunnlag for et hemmelighold av enhetsprisene sett i lys av våre internasjonale forpliktelser på området.

NP, NR og NJ leverte felles skriftlig materiale til komiteen

Se opptak av høringen (ca. 11 min. ut i sendingen)