Om tjenesten

Vrange betalere kan i visse tilfeller overlates til NJ Frilans’ inkassobyrå.

Noen regler må følges:

Før du kan gå til inkasso, må du sende faktura eller regning med forfallsdato. La oss si at forfallet er den 1. desember. Da regner de fleste med noen bankdager. Først én uke etter forfall er det vanlig å sende betalings- eller inkassovarsel.

Mange purrer en kunde både to og tre ganger før de sender varsel om inkasso. Men du kan altså gjøre det allerede 14 dager etter forfall. OBS! Det er veldig viktig at det på denne purringen helt klart og tydelig står at hvis kravet ikke er betalt innen 14 dager fra dato, vil kravet bli oversendt inkasso. Det er også vanlig å legge på et purregebyr. Standarden er for tiden 70 kroner. Purrefristen blir nå 14 dager.

Har kunden fortsatt ikke betalt når de 14 dagene er gått, er inkasso neste. Da kontakter du Alektum og ber dem overta saken.

Når kunden får inkassokravet, nytter det ikke for han eller henne å betale fakturaen direkte til deg. Kunden må betale inkassobyrået for jobben de har gjort for å kreve inn pengene.

Noen detaljer om avtalen vår:

Løsning før rettssak
Når Alektum AS løser en sak for en frilanser før den kommer til retten, vil du få utbetalt fakturabeløpet i sin helhet. Alektum beholder de første kr 300 kronene av rentene. Innkasserer Alektum over kr 300 kroner i renter, tilfaller alt over kr 300 kroner deg. Siden det er moms på inkassotjenester, vil du også måtte svare 25 prosent moms av de rentene Alektum beholder.

Inkassosaken løses
Sender du eksempelvis en faktura på 10 000 kroner til inkasso, vil du få 10 000 kroner pluss ni prosent renter fra forfall til betalingen har skjedd. La oss si at rentene da utgjør kr 600 kroner . Du vil da få 10 600 kroner minus 300 kroner av rentene pluss 25 prosent moms, altså 375 kroner. Til utbetaling blir det da 10 225 kroner. Det vil si at omkostningen din totalt vil bli 375 kroner. Hvis saken ikke blir løst, betaler du ingenting.

Saken løses i retten
Ønsker du at en uløst inkassosak skal gå videre til rettsapparatet, og den løses der, vil du motta 10 000 kroner pluss 9 prosent rente fra forfall til betaling har skjedd. Du må her betale samme beløp, 375 kroner. De to rettsgebyrene på 1049 kroner hver, som Alektum tidligere har fakturert deg for å kunne betale forliksrådet og møtefullmektigen, får du også tilbake.

Ingen løsning
Hvis saken ikke skulle løses i retten, må du likevel betale de to rettsgebyrene på 1049. Men det er du som avgjør om saken skal gå videre til retten.

Varierende momsbeløp
Momsbeløpet varierer som sagt med størrelsen på rentene som skal innkasseres. Momsregning dere vil få ved løsning av en sak, vil uansett ikke overstige 75 kroner.

Flere opplysninger
Vil du vite mer? Da kan du ringe direkte til Alektum på tlf 33 74 45 00 (sentralbordet), ev. sende en epost til: sales@alektumgroup.no

For å få tilgang til denne inkassotjenesten må du oppgi medlemsnummeret ditt i NJ.

TRENGER DU HJELP?

Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsiden kan du kontakte vårt sentralbord eller en av våre ansatte.