Bli med i forumet

Har du ennå ikke meldt deg inn i NJ Frilans sin diskusjonsgruppe på Facebook?

Her blir råd delt, spørsmål besvart og bekjentskap stiftet.

Diskusjonsgruppa er kun for medlemmer av NJ Frilans, og den er hemmelig – ingen vil dermed kunne se hvem som er medlemmer (andre enn de som allerede er medlem selv).

Vil du bli med? Send en mail tll kyrre@kyrrelien.com. For at vi skal kunne melde deg inn, må du legge ved e-posten du bruker når du logger deg inn på Facebook.

TRENGER DU HJELP?

Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsiden kan du kontakte vårt sentralbord eller en av våre ansatte.