Om NJ i NRK:

Norsk Journalistlag i NRK er den største organisasjonen for journalistiske yrkesgrupper i NRK. Vi organiserer over 1700 medlemmer. Norsk Journalistlag (NJ) fikk forhandlingsrett i NRK i 1988 og det er bare NJ som forhandler Journalistavtalen.

I 1998 forhandlet NJ i NRK fram en egne avtalen for redaksjonelle medarbeidere i NRK. Det er bare NJ i NRK som forhandler teksten og satsene i Journalistavtalen. Avtalen gjelder for alle redaksjonelle yrkesgrupper i NRK, også for redaksjonelle mellomledere.

NJ i NRK jobber for å opprettholde det høye faglige nivået blant NRKs journalister, blant annet gjennom STUP-avtalen for NRK og et kontinuerlig arbeid på det faglige området – i nært samarbeid med Norsk Journalistlag.

NJ i NRK ledes av et styre på ni personer. Styret blir valgt av årsmøtet i organisasjonen. Ledelsen i NJ i NRK, leder, to nestledere og en organisatorisk nestleder er tillitsvalgte på heltid for å ivareta interessene til NJ-medlemmer ansatt i NRK.

NJ i NRK har lokale redaksjonsklubber med klubbleder i hele landet. Alle våre klubbledere får opplæring og skolering for å fungere godt i sine verv. De lokale klubblederne er medlemmenes kontaktperson i redaksjonene og det er så disse som møter den lokale ledelsen i NRK. NJ i NRK har også egne tillitsvalgte (SU3-representanter) som møter ledelsen i regionene rundt omkring i landet, og egne tillitsvalgte (SU2-representanter) som møter divisjonsledelsen i NRK.

Norsk Journalistlag organiserer landets journalister og fotografer. Våre medlemmer er også medlemmer av NJs lokallag, og den internasjonale journalistorganisasjonen IFJ. NJ samarbeider også med de nordiske søster­organisasjonene gjennom Nordisk Journalistforbund.

Alle redaksjonelle medarbeidere i NRK kan være medlem av Norsk Journalistlag. Det gjelder blant annet journalister, fotografer, redigerere, scriptere, reaserchere, produsenter, producere, vjer, webutviklere osv. Yrkestittelen i seg selv er ikke avgjørende for medlemskapet, det er arbeidsoppgavene dine hver dag som avgjør om du oppfyller medlemskriteriene som står i NJs vedtekter. Vil du melde deg inn, gjør du det her.

Aktiviteter

17. - 18.
nov. 2018

Sensommerkonferansen

Agder Journalistlags regionale konferanse

20. - 22.
nov. 2018

Landsstyremøte

26.
nov. 2018

Lagsledersamling 2018

Nyheter