Det er i dag veteranklubber i Oslo, Østfold, Hedmark, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Hålogaland, og i Hedmark og Oppland, kalt Innlandet. Du kan melde deg inn i veteranklubbene allerede når du passerer 60 år. Det er derfor også en del yrkesaktive med i klubbene. Medlemskap kan dessuten tilbys personer som har vært viktige støttespillere for pressen, eller som har spesiell betydning for klubben. Det avgjøres av klubbens styre.

«Gavne og fornøie»

Veteranklubbenes oppgave er «at gavne og fornøie», og det skjer gjennom møtevirksomhet, turer og andre arrangement som besøk i aviser, museer og bedrifter. Veteranklubbene har et samarbeidsorgan som hvert år på forsommeren arrangerer landsstevne for veteraner med ledsagere. Stevnet har et faglig seminar på programmet, men hovedvekten er lagt på det kollegiale og sosiale samvær.

Direkte veteranmedlem

Pensjonister som bor i områder uten en veteranklubb kan likevel bli knyttet til veteransamarbeidet. Det er mulig å tegne seg som “direkte-medlem” hos samarbeidsorganet for veteranklubbene. Som direktemedlem vil du kunne være med på de årlige landssamlingene og du vil alltid være velkommen til møter i de lokale veteranklubbene.

Drift og informasjon

  • Samarbeidsorganet søker støtte til klubbenes drift i et samarbeid med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.
  • ”Presseveteranen” som også ble sendt til pensjonistmedlemmer i NJ som ikke er medlem av Veteranklubbene.

Les mer på www.presseveteranene.no