NJs lønnsstatistikk

NJ har fra 1996 sammen med MBL (Mediebedriftenes Landsforening) samlet inn lønnsdata for norske redaksjonelle medarbeidere. Alle rapportene er pr. 31.12 i det angjeldende året. Altså vil en rapport som er fra 2006 vise lønnsdata slik de var ved årsskiftet 2006/2007.

Lønnsstatistikken samles inn fra nyttår og frem mot påske, og vil normalt foreligge i april.

Fra og med 2009 har vi et nytt oppsett for lønnsstatistikken:

Statistikk for årene 1997-2008 vil du finne her:

Innrapportering av lønnsopplysninger

Hvert år samler Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og NJ inn lønnsstatistikk, og disse tallene danner grunnlaget for tariffoppgjør og analyser av journalisters lønnsvilkår.

De fleste mediebedriftene er medlem av MBL, og leverer inn lønnsopplysninger der.

Imidlertid er det en del mediebedrifter som ikke er medlem av MBL, og fra dem samler NJ inn lønnsopplysningene direkte.

Disse skal laste ned nedenstående Excel-ark, fylle ut skjemaet, og så sende det til Ketil Heyerdahl

Tusen takk for hjelpen!

 

Last ned filStatistikkfil(5 9kb)