Filtrer etter

  Hilde Tretterud ny sekretariatsleder i NJ

  Hilde Tretterud har vært konstituert i stillingen siden 1. oktober. - I Hilde får vi en engasjert leder med gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet, og med gode evner til å fortsette utviklingen av vår organisasjon. At hun også kjenner NJ og bransjen godt, er en stor fordel også for den som skal lede vårt sekretariat, sier leder [...]

   Fornøyde medlemmer

   Medlemmene er godt fornøyd med jobben Norsk Journalistlag gjør. 3 av 4 som svarte på NJs medlemsundersøkelse i 2018 opplever at organisasjonen gjør en god eller svært god jobb for medlemmene.

    Hvem bør hedres med Trym-prisen?

    Norsk Journalistlag deler ut Trygve Moes pris på landsmøtet 26.-28. mars 2019. Prisen gis til medlemmer som har gjort en spesielt stor innsats for Norsk Journalistlag.

    Ynskjer meir openheit med nytt eigarskapsregister

    Medierettsadvokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud, stilte 13. desember på høyringa i Stortinget om den nye Lov om register over reelle rettighetshavere – Prop. 109 L. Med denne lova vil det bli oppretta eit register over såkalla reelle rettighetshavere – den eller dei fysiske personane som faktisk eig eller kontrollerer eit selskap eller foretak. [...]