Norsk Journalistlag bruker kun dine personopplysninger i forbindelse med utførsel av de oppdrag som ligger i våre vedtekter, program, tiltaksplan og i våre forpliktelser overfor medlemmene.

 

Når journalister melder seg inn i NJ, ber vi om å registrere navn, fødselsnummer, statsborgerskap, privatadresse, e-post, telefon, stilling, arbeidssted, lønn, fast månedslønn eller timelønnet, ansettelsestype, ansiennitet, tidligere arbeidsgivere og opplysninger om annen organisasjonstilknytning. Frilansere må i tillegg dokumentere journalistisk arbeid. Innmeldingen skjer gjennom skjema på hjemmesiden vår, og opplysningene integreres i vårt medlemssystem.

 

Medlemssystemet og NJs gamle saksarkiv er basert på Microsofts Access og SQL-database som driftes av Heimdal Data og Skykontoret. Opplysningene lagres på Zetta.io Technology AS sine servere. NJ, Heimdal Data og Skykontoret har tilgang til opplysningene som samles inn her. Opplysningene deles ikke med andre. Taushetserklæringer er inngått med Heimdal Data og Skykontoret vedrørende informasjon i disse basene.

 

NJs nye saksarkiv fra sommeren 2017 er basert på Microsoft Dynamics og Microsoft OneDrive som driftes av Skykontoret. Opplysningene lagres på Microsofts servere. Skykontoret har tilgang til opplysningene som samles inn her og loggfører disse. Loggene slettes etter 90 dager. Opplysningene i saksarkivet deles ikke med andre. Taushetserklæring er inngått med Skykontoret vedrørende informasjon i denne basen.

 

NJ leverer advokattjenester og benytter da saksarkivet. Det er nødvendig for advokatene å lagre opplysninger om medlemmene og deres saker for å kunne yte medlemmene bistand. Det er kun advokater som har tilgang til slik informasjon.

 

NJ leverer regnskapstjenester til lokal- og konsernlag og benytter da Visma Lønn og Visma Global som driftes av Amesto Solutions AS. Amesto har ikke tilgang til informasjon i systemene.

 

NJs hjemmeside bygger på WordPress, og utvikles og driftes av Ideo Solutions AS. Opplysninger lagres på Ideos’ servere. Taushetserklæring er inngått med Ideo vedrørende informasjon. Gjennom Google Analytics har NJ tilgang til anonymisert brukermønster på siden.

I en overgangsperiode vil NJs gamle nettsider fortsatt være operative.  Disse sidene bygger på Idium Portal som driftes av Idium AS. Opplysningene lagres på Idiums servere. Taushetserklæring er inngått med Idium vedrørende informasjon i denne basen. Gjennom Google Analytics har NJ tilgang til anonymisert brukermønster på siden.

 

Medlemmer melder seg på kurs, utdanning og journalistfaglige konferanser via skjemaer på NJs hjemmeside. Påmeldingene går til kursansvarlige og deles ikke med tredjepart. Hvis det utarbeides offentlige deltakerlister, publiseres kun navn og arbeidssted.

 

Ved tildeling av vederlag fra Norwaco og STUP, ved streikeutbetaling og behandling av Arbeidsledighetskassen (PA-kassa) innhentes også medlemmenes kontonummer. For de to sistnevnte etterspørres også antall medlemmet forsørger. Denne informasjonen behandles fortrolig kun av aktuelle saksbehandlere.

 

For å kunne gi økonomisk stønad gjennom PA-kassa til medlemmer som mister sitt journalistiske arbeide, samt innvilge redusert kontingent for syke og uføre, innhentes i tillegg dokumentasjon på at arbeidet er mistet. Denne informasjonen behandles fortrolig kun av aktuelle saksbehandlere.

 

NJs nyhetsbrev sendes sporadisk ut til våre medlemmener pr e-post. Medlemmer kan reservere seg mot slike utsendelser.

 

NJ bruker Surveygizmo og Google Forms til å gjennomføre egne spørreundersøkelser. Vi informerer alltid om formålet med undersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. NJ vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

 

NJs personvernrådgiver er Stein Svendsen: stein.svendsen@nj.no