Hr & økonomi

Anne Hilde Thue

Avdelingsleder/økonomisjef

Journalistikk og organisasjon

Aslaug Watten

Rådgiver

Aslaug er prosjektleder for verving.

Aslaug er prosjektleder for verving.

Arbeidsliv

August Ringvold

Avdelingsleder/Juridisk fagansvarlig (advokat/MBA)

August er leder for avdeling Arbeidsliv. Han begynte som advokat i NJ i 1994. Han har et faglig ansvar for juristene, og yter bistand til både organisasjonen og medlemmene.

Han arbeider i hovedsak med individuell og kollektiv arbeidsrett, opphavsrett og prosedyre. Han holder jevnlig kurs for NJs medlemmer. I tillegg har han en mastergrad i økonomi fra Heriot-Watt University i Edinburgh.

August er leder for avdeling Arbeidsliv. Han begynte som advokat i NJ i 1994. Han har et faglig ansvar for juristene, og yter bistand til både organisasjonen og medlemmene.

Han arbeider i hovedsak med individuell og kollektiv arbeidsrett, opphavsrett og prosedyre. Han holder jevnlig kurs for NJs medlemmer. I tillegg har han en mastergrad i økonomi fra Heriot-Watt University i Edinburgh.

Hr & økonomi

Bente Sjaavik

HR, lønn og lokallagsregnskap

Arbeidsliv

Elin Nykaas

Rådgiver/tariffansvarlig

Journalistikk og organisasjon

Eva Stabell

Prosjektleder, internasjonalt arbeid

Journalistikk og organisasjon

Helle Kristin Cheung

Organisasjonsmedarbeider (permisjon)

Sekretariatsleder

Hilde Tretterud

Sekretariatsleder

Journalistikk og organisasjon

Ina Lindahl Nyrud

Rådgiver