Filtrer etter

Avtale om STUP i NRK

Del A: Avtale om studiepermisjonsordning i NRK - NRK-Stup 1. Målsetting NRK-STUP er NRKs studiepermisjonsordning for journalistfaglige yrkesgrupper som er beskrevet i § 2.2 i Journalistavtalen. Tiltak finansiert gjennom NRK-STUP skal være journalistfaglig målrettet. Tiltakene skal gi praktisk nyttbar kunnskap for deltakeren og for NRK. NRK-STUP skal oppmuntre til samarbeid med journalistfaglige yrkesgrupper fra andre medier, [...]

Styrereferater fra Agder Journalistlag

Her finner du referatene fra styremøtene i Agder Journalistlag.

Reiseregningsskjemaer for tillitsvalgte i NJ

Her kan du laste ned NJs reiseregningsskjema for tillitsvalgte i NJ.

Møte og dokumentåpenhet

1. Retningslinjer for møteåpenhet under AU- og LS- møter Arbeidsutvalgets møter Arbeidsutvalgets møter er i utgangspunktet åpne kun for AUs medlemmer med varaer og NJs generalsekretær, samt normalt kommunikasjonsrådgiver. AU kan invitere hvem det ønsker til behandlingen av enkeltsaker. Landsstyrets møter Landsstyrets møter er etter NJs vedtekter § 29 ”åpne for NJs medlemmer dersom landsstyret [...]