Mulighet til å påvirke

Som medlem kan du være med på å påvirke Norsk Journalistlags prioriteringer og satsingsområder. I NJ er det medlemmene som er det øverste ledd i organisasjonen, via landsmøtet som holdes hvert annet år. Der velges leder, nestleder og landsstyrets øvrige 13 medlemmer og der utformes NJs politikk gjennom blant annet program og tiltaksplan.

Som medlem har du stemmerett og forslagsrett, og du er også valgbar som tillitsvalgt i organisasjonen.

Det er mange rettigheter og goder som NJ-medlem, men det er også forpliktelser:

 • Du plikter å arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet, i samsvar med Norsk Journalistlags program og Vær Varsom-plakaten.
 • Du plikter å etterfølge de retningslinjer som blir gitt under en eventuell arbeidskonflikt (streik).
 • Du plikter å gi opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår til NJ, eller til de tillitsvalgte i klubben og lokallaget.
 • Du plikter å la NJ inngå kollektive avtaler om vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttet stoff.
 • Du plikter å melde adresse-endring og skifte av arbeidssted.
NYHETER

Nyheter

  Hilde Tretterud ny sekretariatsleder i NJ

  Hilde Tretterud har vært konstituert i stillingen siden 1. oktober. - I Hilde får vi en engasjert leder med gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet, og med gode evner til å fortsette utviklingen av vår organisasjon. At hun også kjenner NJ og bransjen godt, er en stor fordel også for den som skal lede vårt sekretariat, sier leder [...]

   Fornøyde medlemmer

   Medlemmene er godt fornøyd med jobben Norsk Journalistlag gjør. 3 av 4 som svarte på NJs medlemsundersøkelse i 2018 opplever at organisasjonen gjør en god eller svært god jobb for medlemmene.

    Hvem bør hedres med Trym-prisen?

    Norsk Journalistlag deler ut Trygve Moes pris på landsmøtet 26.-28. mars 2019. Prisen gis til medlemmer som har gjort en spesielt stor innsats for Norsk Journalistlag.