Mulighet til å påvirke

Som medlem kan du være med på å påvirke Norsk Journalistlags prioriteringer og satsingsområder. I NJ er det medlemmene som er det øverste ledd i organisasjonen, via landsmøtet som holdes hvert annet år. Der velges leder, nestleder og landsstyrets øvrige 13 medlemmer og der utformes NJs politikk gjennom blant annet program og tiltaksplan.

Som medlem har du stemmerett og forslagsrett, og du er også valgbar som tillitsvalgt i organisasjonen.

Det er mange rettigheter og goder som NJ-medlem, men det er også forpliktelser:

 • Du plikter å arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet, i samsvar med Norsk Journalistlags program og Vær Varsom-plakaten.
 • Du plikter å etterfølge de retningslinjer som blir gitt under en eventuell arbeidskonflikt (streik).
 • Du plikter å gi opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår til NJ, eller til de tillitsvalgte i klubben og lokallaget.
 • Du plikter å la NJ inngå kollektive avtaler om vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttet stoff.
 • Du plikter å melde adresse-endring og skifte av arbeidssted.
NYHETER

Nyheter

  Kenneth Simensen (1947-2019)

  Tidligere fagforeningskolleger i Norsk Journalistlag (NJ) har med sorg mottatt meldingen om Kenneth Simensens død 5. februar, 71 år gammel. Kenneths betydelige arbeid for sine kollegers arbeidsvilkår i NRK er kanskje ikke så allment kjent i dag, men hans innsats som den første lederen av NRKs Journalistlag har satt spor etter seg. Da journalistene i […]

   Pressens Hus skal styrke journalistikken

   Ideen om et felles Pressens Hus i Oslo begynner å ta form. I januar ble det klart at huset skal ligge i Skippergata, og landsstyret har vedtatt at Norsk Journalistlags deltakelse i Pressens Hus er i fellesdelen.